Nyheter

Naturvenners samling på Tånga gård i Lommeland i Strømstad kommune var suksess.

Det var Ragnar Johnsen, eier av Tånga gård som inviteret til samlingen for naturvenner - siste helgen i september 2012. Han fikk god hjelp av gode naboer samt Joanna og Tore fra Naturvernforbundet i Halden. Det var omlag 40 deltagere med stort og smått. Hele konseptet - godt hjulpet av et flott vær og med mange aktiviteter - borger for at dette arrangementet skal vi gjenta, kanskje allerede til våren neste år. Vedlagte pdf - viser bilder av de aktiviteter som ble tilbudt deltagerne - både de unge og de litt eldre..

Hensatt trimsykkel og sofa

Hensatt avfall langs veien

07.11.2011

Naturvernforbundet i Halden får også tips om søpleplasser og ting som folk lemper ut i grøftekanten. - Det er rart hvor lett enkelte har det med å henslenge søppel langs med veien. Igår fikk jeg tips om at det ved en liten avkjøring rett før Hauglund hadde noen satt fra seg en antikk sofa, en tilhørende stol samt et trimapparat.

Viltkamera i hus
Vi blir overvåket på tur..

Viltkameraer ved skogsbilveier og sti.

22.10.2011

I Halden og Aremark har Naturvernforbundet i Halden i høst registrert viltkameraer som er oppsatt ved skogsbilveier. Disse er ikke varslet eller merket med eiers navn – eller formål med fotograferingen. Disse viltkameraene utløses ved bevegelser foran kameraet på inntil 10 – 15 meter. Plasseringen av kameraene er slik at man ønsker å registrere all bevegelse på veiene.

SydVest_linken
Høringsfrist 9.januar 2012

SydVestlinken - er ute på høring.

21.10.2011

Statnetts SydVestlinken er en likestrømsforbindelse som vil ha inntil 1400 MW overføringskapasitet og det er i meldingen foreslått flere traséalternativer. Ledningen kan bli mellom 60 og 110 km lang på norsk side, og følgende kommuner kan bli berørt i Østfold: Rygge, Råde, Fredrikstad, Hvaler, Sarpsborg, Rakkestad, Aremark, Marker og Halden.

PB073588_(Custom)

Klage på hogst ved Berby i Halden kommune

15.07.2011

Naturvernforbundet i Østfold har foretatt en befaring av et hogstområde på vestsiden av Berbyelva helt sør i Halden kommune. Området ble hogdt høsten 2010. Gjennomføringen av driften er svært kritikkverdig og bruddene på lover og forskrifter omfatter manglende miljøhensyn, kjøreskader og utilstrekkelige kantsoner.

P2198532small

Containerskipet «Godafoss» lekker olje på Hvaler!

18.02.2011

Torsdag kveld grunnstøtte Containerskipet «Godafoss» på Hvaler. Båten har lekket olje siden i går kveld. I løpet av formiddagen vil vi få en bedre oversikt over omfanget. Naturvernforbundets Prosjekt for Rehabilitering av oljeskadet sjøfugl er satt i beredskap, men har foreløpig ikke fått meldinger om oljeskadet fugl.

Ny nestenulykke i Ytre Hvaler nasjonalpark

24.01.2011

Det 177 meter lange bulkskipet "Orient Bulker" bommet på skipsleia og seilte inn blandt umerkede grunner tidlig om morgenen den 10 januar. I følge los Karl Jacob Johansen var det bare flaks at dette ikke endte i en katastrofe.

Viser fra 9 til 16 av totalt 16 artikler