Du er her:

Velkommen til flaggermusnatt  på Fredriksten Festning i Halden

Velkommen til flaggermusnatt på Fredriksten Festning i Halden.

Velkommen til flaggermusnatt på Fredriksten festning 2.september

Flaggermusnatt i Halden - fredag 2. september kl 20:30 på Fredriksten festning

Velkommen til flaggermusnatt på Fredriksten Festning fredag 2.september kl 20:30 og frem til ca kl 22:30. Til Fredriksten kommer Mette Klann fra Norsk Zoologisk forening, flaggermusgruppa. Hun holder først et foredrag om flaggermus i Auditoriet på Brådland (se kart). Deretter går vi ut i mørket ved dammene og på festningsområdet og hører og ser etter flaggermus. Ta gjerne med sterk lommelykt. Dersom det regner, avsluttes arrangementet etter foredraget. - Vi tar en deltageravgift på kr 20,- per person og trekker bokpremie på inngangsbilletten. Vi vil vise vei fra parkeringen på Fredriksten fra kl 20:00

Flaggermus bruker ekkolokalisering til å navigere når de flyr etter insekter. De enkelte artene har i stor grad artstypiske ekkolokaliseringssignaler, og dette gjør det mulig å artsbestemme de fleste flaggermusartene som forekommer i Norge ut fra lyden de lager. Ekkolokaliseringssignalene består av en serie med korte, høyfrekvente rop i rask rekkefølge. Frekvensen til disse ropene ligger høyere enn det vi mennesker er i stand til å høre uten hjelpemidler. Ved hjelp av en ultralyd- eller flaggermusdetektor, kan vi imidlertid omforme disse lydene til et frekvensområde som er hørbart for oss. 

I Norge regner vi med at vi har 13 arter og 7 er rødlistet, mens det i verden for øvrig er anslagsvis 1000 arter. Dette gjør flaggermusene til den nest mest artsrike pattedyrordenen  i verden etter gnagere. Mellom 1/4 og 1/5 av alle jordens pattedyrarter er flaggermus. 

Norge sluttet seg til en europeisk avtale om vern av flaggermus i 1993 som inkluderer forbud mot fangst og avliving av flaggermus samt vern av områder som er viktig for flaggermus.Den norske flaggermusnatta er en del av et felles europeisk arrangement i regi av Den europeiske flaggermusavtale. Hensikten med arrangementet er å spre kunnskap omflaggermus blant folk.

Oversikt over arrangementssteder og oppmøtetider for flaggermusnatta i 2016  - finner du på hjemmesiden til Norsk Zoologisk forening.

Vel møtt !

Naturvernforbundet i Halden

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.08.2016