Du er her:

 Halden by og munningen av Tista

Halden by og munningen av Tista. Foto: Synnøve Olsen

Velkommen til årsmøte 22.mars 2017

Naturvernforbundet i Halden ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte onsdag 22.mars kl 18:00 på Halden vg skole - avd Porsnes. Etter årsmøtet - kl 19 - blir det åpent møte om Kystlotteriet.

Naturvernforbundet i Halden har hatt et aktivt år bak seg. Mye av vår virksomhet har dreid seg om å få barn og unge til å bli nysgjerrig på naturen, som ugletur og flaggermusnatt. Vi har merket stier  og satt opp ny natursti på Ulveholtet. Full årsmelding kan du lese/skrive ut fra vedlagte link.

Velkommen til vårt årsmøte som starter kl 18:00 på Halden vg skole avd. Porsnes. Inngang er øverst i den lange trappa som går opp fra parkeringsplassen mot Saugbruksforeningen. Følg henvisning.

Det er bare å komme - da vi har et fullt styre, - siden det sittende styre fortsetter ett år til.

Årsmøtet følger denne malen:
Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt
Sak 3 Årsmelding
Sak 4 Forslag til aktivitetsplan
Sak 5 Regnskap og budsjett

Sak 6 Valg
Sak 7 Eventuelt og innmeldte saker

Etter årsmøte ca kl 19 - blir det kaffe  og noe å bite i og et åpent møte. Sten Helberg - ideinnehaveren til Kystlotteriet kommer og gir oss foredrag om bagrunn og ide. Halden Kommune har nettopp blitt støttespiller, sponsor av Kystlotteriet - og vi får en orientering om hvordan Kystlottteriet kan få flere med på å rydde søppel langs vår kyst.

Les mer her: http://www.kystlotteriet.no

Vel møtt på årsmøte.