Du er her:

Nyheter

Insekthabitat Orød

Oreid sandtak -et spesielt sandområde som foreslås vernet etter Plan og Bygningsloven (PBL)

Sandområder utsettes for en rekke påvirkninger med ulike effekter for bilogisk mangfold. Dette omfatter omdisponering av areal, masseuttak, markslitasje, gjenngroing, fremmede arter, forurensing og klimaendringer. Det nedlagte sandtaket ligger veldig fint til med mange sørvendte skrenter. Dette er viktig for insekter som er avhengig av direkte solinnstråling og varme. Området ble godt kartlagt med innsektfeller og manuell fangst i 2009 av Frode Ødegård m.fl. fra NINA. Over halvparten av artene de fant er pollinerende insekter. Det ble funnet 13 rødlistearter av innsekter. Idag er antallet 10 arter på rødlista. Området er idag sterkt påvirket av gjenngroing med furuer.

Ulveholtet-skilt
Alle ut på tur - i Haldens natur.

Åpning av natursti og stimerking i Ulveholtet lørdag 9.september 2017

31.08.2017

Naturvernforbundet i Halden innbyr til en ny, spennende, natursti med informasjon og spørsmål om naturen i Halden. Naturstien med quiz-spørsmål åpnes i Halden kommunes skog i Ulveholtet ved Østerbo lørdag 9.september. Samtidig markeres at arbeidet med å skilte og merke stiene mellom de 4 hyttene i kommuneskogen er ferdig.

Kaffe på bål_Astrid Eliassen

Bålkveld onsdag 14.oktober på Sauøya.

Naturvernforbundet i Halden vil gjerne invitere deg ut på bålkveld på toppen av Sauøya onsdag 14.oktober. Oppmøte på brua over til havna til Saugbruks kl 18:00 . Formålet er å ha en sosial kveld der vi koker kaffe på bål og snakker om løst og fast rundt naturvern og utfordringer i Halden. Vi tar værforbehold (Yr.no sier fint vær) - men ved regnvær avlyser vi bålkvelden.

Ponniridning for de minste

Naturvenners samling på Tånga gård i Lommeland søndag 7.september

31.08.2014

Nok en gang inviterer Ragnar Johnsen alle naturvenner til å besøke sin gård Tånga på Lommeland til naturaktiviteter. Datoen er satt til søndag 7. september, med start kl 11 og vi holder åpen gård til kl 16. Arrangører er NATURVERNFORBUNDET I HALDEN / SVENSKA NATURSKYDDSFÖRENINGEN I STRÖMSTAD OG OMSTÄLLNING STRÖMSTAD