Du er her:

Her finner du kontaktinformasjon til styremedlemmene, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og link til styrende dokumenter

Postadresse:

Naturvernforbundet i Østfold

Kirkegaten 31
1632 GAMLE FREDRIKSTAD

E-post: ledernaturvernforbundetostfold@gmail.com

Org.nr: 971 248 149

Kontonr: 9365 15 61793

Styrende dokumenter: http://naturvernforbundet.no/om_naturvernforbundet/arsrapporter_og_dokumenter/

Styret:

Leder: Håkon Borch
Tlf: 97 06 76 85

E-mail: hborch@me.com

Nestleder: Ragnar Johnsen
Tlf: 918 82 369
E-mail: ragjohn@online.no

Styremedlem: Hans Jan Bjerkely
Tlf: 99 28 10 07

E-mail: gretehans@halden.net

Styremedlem: Ragnar Johnsen
Tlf: 91882369
E-mail: ragjohn@online.no

Styremedlem: Randy Gunnar Lange
Tlf: 91882369
E-mail: randy@naturveilederen.no

Styremedlem: Lars Andreassen
Tlf: 
E-mail: lars_and@live.no

Vararepresentanter:

Ola Martin Wergeland Krog

Tlf: 97 11 04 39

E-mail: ola@naturostfold.no

Trine Strømme
E-mail: fuglerehab@gmail.com

Kontaktpersoner sak:

Vannmiljø og Levende kyst
Håkon Borch

Hans Jan Bjerkely


Skog
Ola M. Wergeland Krog

Vindkraft
Ola M. Wergeland Krog

Oljeskadet vilt og oljevernberedskap
Trine Strømme


Samferdsel
Ragnar Johnsen
Hans Jan Bjerkely

Landbruk/økologisk landbruk
Ragnar Johnsen

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.08.2021