Du er her:

Her finner du kontaktinformasjon til styremedlemmene, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og link til styrende dokumenter

Postadresse:

Naturvernforbundet i Østfold

Postboks 220

1702 SARPSBORG

E-post: ledernaturvernforbundetostfold@gmail.com

Org.nr: 971 248 149

Kontonr: 9365 15 61793

Styrende dokumenter: http://naturvernforbundet.no/om_naturvernforbundet/arsrapporter_og_dokumenter/

Styret:

Leder: Håkon Borch
Tlf: 97 06 76 85

E-mail: hborch@me.com

Nestleder: Trine Strømme
Tlf: 93 06 33 76

E-mail: fuglerehab@gmail.com

Styremedlem: Ola Martin Wergeland Krog
Tlf: 97 11 04 39

E-mail: ola@wkn.no

Styremedlem: Hans Jan Bjerkely
Tlf: 99 28 10 07

E-mail: gretehans@halden.net

Styremedlem: Ragnar Johnsen
Tlf: 91882369
E-mail: ragjohn@online.no

Styremedlem: Birgitte C. Johansen
Tlf: 93609540
E-mail: birgitte.c.johansen@gmail.com

Vararepresentanter:

Anne Coward

E-mail: torco@online.no

Olav Skuleberg

E-mail: olav.skulberg@niva.no

Lars Andreassen

E-mail: lars_and@live.no

Kontaktpersoner sak:

Kystlotteriet
Ellen Sandvik Mikkelsen    ellensandvikmikkelsen@gmail.com
Sten Helberg                      planet1min@gmail.com

http://www.kystlotteriet.no/

Vannmiljø og Levende kyst
Håkon Borch

Hans Jan Bjerkely


Skog
Ola M. Wergeland Krog

Vindkraft
Ola M. Wergeland Krog

Oljeskadet vilt og oljevernberedskap
Trine Strømme


Samferdsel
Ragnar Johnsen
Hans Jan Bjerkely

Landbruk/økologisk landbruk
Ragnar Johnsen