Du er her:


Foto: Pål Bugge

Kystkampanjen

Naturvernforbundet setter i gang et to års arbeid som skal få flere til å få øyene opp for kysten. – Vi ønsker at enda flere skal bli oppmerksomme på den fantastiske kystnaturen, og hva vi sammen kan gjøre for å ta vare på den

Naturvernforbundet i Østfold har i flere ti-år arbeidet med å få redusert vannforurensingen i vann og vassdrag i fylket. Siden slutten av syttitallet hvor foreningen nettopp hadde skiftet navn fra Landskapsvernet i Østfold til Østfold Naturvern, øket Naturvernforbundet på landsbasis sin innsats mot vannforurensingen. I dette arbeidet stod Torgeir Gillebo og Øivind Weholt sentralt. Førstnevnte var også medforfatter i boka : Det gjelder vårt livsmiljø,  som kom ut på begynnelsen av åttitallet. Etter hvert som arbeidet i foreningen dreiet mer over fra bare å omhandle klassisk naturvern til luft og vannforurensing øket konfrontasjonene med større industribedrifter så som Borregaard, Kronos Titan, Greaker Industrier og Unger Fabrikker. De kommunale utslippene var også etter hvert blitt enorme som følge av at alle hadde fått ”vannklosett”. Den urensete kloakken blandet seg med industriutslipp og en økende landbruksforurensing bestående av jordpartikler og næringsstoffer som er utslipp vi faktisk sliter med den dag i dag. Vi sliter fortsatt med utslipp fra ødelagte rørledningsnett med kloakkvann som aldri når frem til kloakkrensenaleggene. Utslipp fra Sarpsborg er et eksempel med gråvann tilsvarende hele 10 000 personer som fortsatt renner ut i Glomma pr. 2011. Behovet er derfor fortsatt stort for å legge press på myndigheter så vel som utslippskildene for å oppnå god vannkvalitet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.05.2014

Nyheter

Mudder_dumping_Oslo_havn_
Borg Havn

Borg Havns utvidelseprosjekt skader miljøet

11.02.2014 | Sist oppdatert: 20.03.2014

Konsulentfirmaet Rambøll har på oppdrag av Kystverket gjennomført ytterligere målinger i Røssvikrenna som er en del av Borg Havns planer om utvidelse.

STERSJ~1
Stillehavsøsters

Spis opp miljøtrusselen!

Østersen er stum, men Naturvernforbundet roper nå opp mot østersinvasjonen av kysten. – Vi må stoppe stillehavsøstersen før den rekker å gjøre skade, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

DSC_6791

Levende kyst på Hvaler 2013

19.06.2013 | Sist oppdatert: 18.07.2013

Levende Kyst arrangement med bryggeakvarier, fiskekaker, makrell og laks på tallerken, pinnebrød, konkurranser for store og små, klappeakvarier og masse hyggelige folk på brygga i strålende sol er oppskriften på et vellykket arrangement. Og det var akkurat den oppskriften vi fulgte lørdag 15. juni når vi arrangerte biomangfolddag sammen med Ytre Hvaler nasjonalpark og SNO.

Foto Erland Andersen

Uten los øker faren for utslipp

12.06.2013 | Sist oppdatert: 12.06.2013

Den offentlige utredningen om lostjenesten som ble lagt fram i går, åpner for mer skipsfart uten los i norske farvann. Naturvernforbundet mener lostjenesten er helt avgjørende for å minimere faren for skipsforlis langs Norskekysten.

Viser fra 1 til 4 av totalt 10 artikler