Du er her:

Lokallag

Naturvernforbundet i Østfold har følgende lokallag:

Naturvernforbundet i Halden
Postboks 569, 1754 Halden
E-post: naturvern@halden.net
kontaktperson Tore Hoell
Tlf: 416 27 755
Les mer på Haldens nettside.

Naturvernforbundet i Sarpsborg 
Postboks 76 1701 Sarpsborg
Kontaktperson: Tor Ivar Juliussen
Tlf. 905 43 038
E-post: torivarj@online.no

Naturvernforbundet i Fredrikstad og Hvaler
Jon Amtrup
Tlf: 932 28 926
E-post: jon@explorenorth.no

Naturvernforbundet Indre Østfold
Kontaktperson Olav Skulberg
Postboks 21, 1804 Spydeberg
E-post: olav.skulberg@niva.no

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.05.2020

Nyheter

Folkå-reservatet

Biologisk mangfold i Halden

Det er vår – hvitveisen ligger som et godluktende og hvitt teppe i skogbunnen i Folkå-reservatet. De fleste gleder seg ved synet og forstår at et slikt verneområde må tas vare på. Imidlertid er vi ikke like opptatt av – eller ser – at bit-for-bit nedbygginger av arealer og hogging av trær og vegetasjon, reduserer det vi har av biologisk mangfold i Halden.

Gullris og Kanadagullris
..de må utryddes ..

Hageplanter på "ville veier".

12.08.2021 | Sist oppdatert: 17.08.2021

Det er nå i august- du bør merke deg hvor de svartlistede hageplantene er spredd. Den mest utbredte hageplantene her i Halden (og Østfold) som nå dekker jorder, skråninger og kanter som ikke blir slått eller blir pløyd opp - er den gule kanadagullris . Den tar knekken på den naturlige vegetasjonen og blir meterhøy. Vi oppfordrer alle til å gå ut i sin hage (og i nabolaget?) og dra opp de gule blomstene med rot, putte de ned i en tett sekk hvor de kan råtne - før de får frødd seg videre.

Bøkeskogen ved Saugbruksforeningen

Kommuneplanens arealdel 2021-2050

Naturvernforbundet i Halden har ventet i spenning på at Kommuneplanens arealdel 2021–2050 skulle bli tilgjengelig for offentligheten. Etter at vi nå har gjennomgått plandokumentene, vil vi gjerne gi honnør for det arbeidet som er nedlagt og for kvaliteten på resultatet. Vi synes kommunen har gjort et utmerket arbeide med utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel, og at planen i stor grad ivaretar miljø- og naturvernhensyn – spesielt ved å trekke tilbake utbyggingsområder med dyrkbar mark. Vi setter for øvrig stor pris på at FNs Bærekraftsmål er brukt som en forpliktende rødtråd gjennom planbeskrivelsen!

CargoNetgodstog

Tungtransporten må over fra vei til jernbane i Østfold

Litt historisk tilbakeblikk innledningsvis: Lørdag 10.mars 1990 ble Bohuslän og Østfold erklært som ”ett jernbanerike” med en aksjon på gamle Svinesundbru. Det var Naturvernforbundet i Østfold og Halden, sammen med Naturskydsforeningen i Strømstad og Majornas Luftvern som aksjonerte. Det ble kjørt et leketog fylt med passasjerer fra norsk til svensk side og det ble klippet bånd da grensen ble passert. I taler ble det proklamert at fremfor å bygge en ny firefelt bru for biler over Svinesund, måtte det bygges en jernbanebru. Dette var en prinsipiell aksjon der fokus var å prioritere utbygging av jernbane over grensen fremfor vei. Aksjonen trakk mye presse og gav avisomtale i Norge, Sverige og Danmark.

Viser fra 1 til 4 av totalt 28 artikler