Du er her:

Lokallag

Naturvernforbundet i Østfold har følgende lokallag:

Naturvernforbundet i Halden
Postboks 569, 1754 Halden
E-post: naturvern@halden.net
kontaktperson Tore Hoell
Tlf: 41 62 77 55
Les mer på Haldens nettside.

Naturvernforbundet i Sarpsborg 
Postboks 76 1701 Sarpsborg
Kontaktperson: Tor Ivar Juliussen
Tlf. 905 43 038
E-post: torivarj@online.no

Naturvernforbundet i Fredrikstad og Hvaler
Sten Helberg
Tlf: 95441730
mail: planet1min@gmail.com

Naturvernforbundet Indre Østfold
Kontaktperson Olav Skulberg
Postboks 21, 1804 Spydeberg
E-post: olav.skulberg@niva.no

Nyheter

Insekthabitat Orød

Oreid sandtak -et spesielt sandområde som foreslås vernet etter Plan og Bygningsloven (PBL)

Sandområder utsettes for en rekke påvirkninger med ulike effekter for bilogisk mangfold. Dette omfatter omdisponering av areal, masseuttak, markslitasje, gjenngroing, fremmede arter, forurensing og klimaendringer. Det nedlagte sandtaket ligger veldig fint til med mange sørvendte skrenter. Dette er viktig for insekter som er avhengig av direkte solinnstråling og varme. Området ble godt kartlagt med innsektfeller og manuell fangst i 2009 av Frode Ødegård m.fl. fra NINA. Over halvparten av artene de fant er pollinerende insekter. Det ble funnet 13 rødlistearter av innsekter. Idag er antallet 10 arter på rødlista. Området er idag sterkt påvirket av gjenngroing med furuer.

Fredriksten festning_utsnitt
Sentrumsplanen i Halden - må ta inn klimaproblematikken

Overgang til lavutslippskommune - hvordan?

For å nå målsetningene i «lavutslippssamfunnet», må utslippene reduseres med nærmere 90 prosent av dagens nivå innen 2050. Dette innebærer at kommunene må gjennomføre radikale og krevende endringer. Det må tas i bruk både gullerot og pisk for å få til endringer i befolkningen. Vil en bussbilett på kr 10 kunne føre til at flere tar bussen ? - Samtidig må kanskje parkeringsplasser bort og parkeringsavgiften i sentrum dobles.?- Det er kommunevalg høsten 2019. Vil noen partier tørre å gå til valg med upopulære, men nødvendige grep for å få ned biltrafikken i Halden sentrum ?

DSC06397
Stell pent med naturen

Viktig å mate småfuglene i vinterkulda

20.12.2017

Det er vinter- og småfuglene må også huskes på med mat. I milde vintre - kan enkelte fugler som vanligvis ikke er her vinterstid - som rødstrupe og svartrost, dukke opp på fuglebrettet. Får rødstrupen riktig mat - kan den klare å overleve.

Ulveholtet-skilt
Alle ut på tur - i Haldens natur.

Åpning av natursti og stimerking i Ulveholtet lørdag 9.september 2017

31.08.2017

Naturvernforbundet i Halden innbyr til en ny, spennende, natursti med informasjon og spørsmål om naturen i Halden. Naturstien med quiz-spørsmål åpnes i Halden kommunes skog i Ulveholtet ved Østerbo lørdag 9.september. Samtidig markeres at arbeidet med å skilte og merke stiene mellom de 4 hyttene i kommuneskogen er ferdig.

Viser fra 1 til 4 av totalt 29 artikler