Du er her:

Lokallag

Naturvernforbundet i Østfold har følgende lokallag:

Naturvernforbundet i Halden
Postboks 569, 1754 Halden
E-post: naturvern@halden.net
kontaktperson Tore Hoell
Tlf: 416 27 755
Les mer på Haldens nettside.

Naturvernforbundet i Sarpsborg 
Postboks 76 1701 Sarpsborg
Kontaktperson: Tor Ivar Juliussen
Tlf. 905 43 038
E-post: torivarj@online.no

Naturvernforbundet i Fredrikstad og Hvaler
Jon Amtrup
Tlf: 932 28 926
E-post: jon@explorenorth.no

Naturvernforbundet Indre Østfold
Kontaktperson Olav Skulberg
Postboks 21, 1804 Spydeberg
E-post: olav.skulberg@niva.no

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.05.2020

Nyheter

Ponniridning for de minste

Naturvenners samling på Tånga gård i Lommeland søndag 7.september

31.08.2014 | Sist oppdatert: 31.08.2014

Nok en gang inviterer Ragnar Johnsen alle naturvenner til å besøke sin gård Tånga på Lommeland til naturaktiviteter. Datoen er satt til søndag 7. september, med start kl 11 og vi holder åpen gård til kl 16. Arrangører er NATURVERNFORBUNDET I HALDEN / SVENSKA NATURSKYDDSFÖRENINGEN I STRÖMSTAD OG OMSTÄLLNING STRÖMSTAD

Flytoget-ved-Oslo-Lufthavn utsnitt
Flytoget - også til Halden

Demonstrasjonstoget.no til Halden 13.mai

15.05.2013 | Sist oppdatert: 03.11.2013

Det er fullt mulig å forkorte reisetiden til 2,5 time med tog fra Oslo til København. For at det skal skje er det avgjørende at politikere i Norge og Norden hever ambisjonsnivået snarest. Første skritt på veien til en sammensveiset skandinavisk 8 millionersby er å få dobbeltspor med lyntogstandard (250km/t) hele veien til Halden.

Holen
Tog og bane er det eneste C02 frie transportmiddel ved siden av sykkel

Lyntog til Halden ?

Samferdselsminister Marit Arnstad sa til Aftenposten 6.desember 2012 at Regjeringen vurderer om det nye dobbeltsporet på Intercity-triangelet skal bygges for å tåle trafikk i opptil 200 km/t i stedet for 250, som er lik den Svenske og Europeiske standarden. Det vil redusere kostnadene ved utbyggingen med minst 10 milliarder kroner.* Samferdselsminister Marit Arnstad sa 27.desember til NRK; – ”Jeg har vanskelig for å se at det er mulig å prioritere lyntog og høyhastighetstog i den økonomiske situasjonen vi er i .” Statsråden vil først bygge ut jernbanen for å løse kollektivoppgavene rundt storbyene, og spesielt i Oslo-området. Vi spør: - Har Norge virkelig ikke råd til å investere overskudd fra oljeutvinningen til å ruste opp jernbanen til høyhastighetstog - for å redusere landets samlede utslipp av klimagasser?

Naturvenners samling på Tånga gård i Lommeland i Strømstad kommune var suksess.

Det var Ragnar Johnsen, eier av Tånga gård som inviteret til samlingen for naturvenner - siste helgen i september 2012. Han fikk god hjelp av gode naboer samt Joanna og Tore fra Naturvernforbundet i Halden. Det var omlag 40 deltagere med stort og smått. Hele konseptet - godt hjulpet av et flott vær og med mange aktiviteter - borger for at dette arrangementet skal vi gjenta, kanskje allerede til våren neste år. Vedlagte pdf - viser bilder av de aktiviteter som ble tilbudt deltagerne - både de unge og de litt eldre..

Viser fra 17 til 20 av totalt 32 artikler