Du er her:

Lokallag

Naturvernforbundet i Østfold har følgende lokallag:

Naturvernforbundet i Halden
Postboks 569, 1754 Halden
E-post: naturvern@halden.net
kontaktperson Tore Hoell
Tlf: 41 62 77 55
Les mer på Haldens nettside.

Naturvernforbundet i Sarpsborg 
Postboks 76 1701 Sarpsborg
Kontaktperson: Tor Ivar Juliussen
Tlf. 905 43 038
E-post: torivarj@online.no

Naturvernforbundet i Fredrikstad og Hvaler
Sten Helberg
Tlf: 95441730
mail: planet1min@gmail.com

Naturvernforbundet Indre Østfold
Kontaktperson Olav Skulberg
Postboks 21, 1804 Spydeberg
E-post: olav.skulberg@niva.no

Nyheter

SydVest_linken
Høringsfrist 9.januar 2012

SydVestlinken - er ute på høring.

21.10.2011

Statnetts SydVestlinken er en likestrømsforbindelse som vil ha inntil 1400 MW overføringskapasitet og det er i meldingen foreslått flere traséalternativer. Ledningen kan bli mellom 60 og 110 km lang på norsk side, og følgende kommuner kan bli berørt i Østfold: Rygge, Råde, Fredrikstad, Hvaler, Sarpsborg, Rakkestad, Aremark, Marker og Halden.

PB073588_(Custom)

Klage på hogst ved Berby i Halden kommune

15.07.2011

Naturvernforbundet i Østfold har foretatt en befaring av et hogstområde på vestsiden av Berbyelva helt sør i Halden kommune. Området ble hogdt høsten 2010. Gjennomføringen av driften er svært kritikkverdig og bruddene på lover og forskrifter omfatter manglende miljøhensyn, kjøreskader og utilstrekkelige kantsoner.

Kommuneplanens arealdel er ute til høring

Halden kommunes arealdel i kommuneplanen (2011- 2023)

Sist kommunplanen i Halden ble behandlet var i 2003. Denne våren behandles arealdelen i kommuneplanen. Naturvernforbundet i Halden ønsker å være på offensiven og levere inn synspunkter på planen når den legges ut på høring.

P2198532small

Containerskipet «Godafoss» lekker olje på Hvaler!

18.02.2011

Torsdag kveld grunnstøtte Containerskipet «Godafoss» på Hvaler. Båten har lekket olje siden i går kveld. I løpet av formiddagen vil vi få en bedre oversikt over omfanget. Naturvernforbundets Prosjekt for Rehabilitering av oljeskadet sjøfugl er satt i beredskap, men har foreløpig ikke fått meldinger om oljeskadet fugl.

Viser fra 21 til 24 av totalt 29 artikler