Du er her:

Lokallag

Naturvernforbundet i Østfold har følgende lokallag:

Naturvernforbundet i Halden
Postboks 569, 1754 Halden
E-post: naturvern@halden.net
kontaktperson Tore Hoell
Tlf: 41 62 77 55
Les mer på Haldens nettside.

Naturvernforbundet i Sarpsborg 
Postboks 76 1701 Sarpsborg
Kontaktperson: Tor Ivar Juliussen
Tlf. 905 43 038
E-post: torivarj@online.no

Naturvernforbundet i Fredrikstad og Hvaler
Sten Helberg
Tlf: 95441730
mail: planet1min@gmail.com

Naturvernforbundet Indre Østfold
Kontaktperson Olav Skulberg
Postboks 21, 1804 Spydeberg
E-post: olav.skulberg@niva.no

Nyheter

Lobemanet - fortografert på vestkysten av Sverige

Ballastvann og Iddefjorden

Transport av organismer i ballastvann er en trussel mot verdens biologiske mangfold og næringer som fiskeri og oppdrett. Når skip har losset ved kai og de ikke har lastet ny last, må de pumpe inn vann i sine ballasttanker fra sjøen omkring - for i det hele tatt å kunne legge fra kai. - I dette vannet følger det med en mengde blindpassasjerer. I følge tall fra IMO som er FN's sjøfartsorganisasjon - fraktes det mer enn 3000 forskjellige arter mellom verdenshavene hver eneste dag.

Kontaktadresser

17.02.2011

Naturvernforbundet i Halden . E-post:halden@naturvernforbundet.no Du er også velkommen til å kontakte oss i styret direkte, og navn og funksjon i styret finner du her;

Ulv 3
Ulven trives i Østfolds skoger

Rovdyr i Østfold

I Aremark - Halden har vi fast bestand av gaupe - og en årlig slenger av en hannbjørn er det enkelte som hevder. Alle har de vandret inn over grensen fra Sverige. Mest kjent er ulvefamilien i Halden-Dals-Ed reviret som ble etablert i 1996-97 og som for det meste de første årene holdt seg på svensk side av grensen. I 2010 ble det konstatert at en tispe fra et av de seinere kull hadde etablert seg med nytt revir i de søndre deler av moderreviret og lenger inn i Sverige: Kynnefjellreviret. I 2010 ble det også hvalpekull i ett nytt norsk revir nord for Halden , mellom Haldenvassdraget og Glomma; Linnekleppenreviret. Alle disse revirene har forduftet på mystisk vis vinterstid når det har vært sporsnø. Hver vinter registreres ungfugl av kongeørn her i grensetraktene samt havørn innerst i Iddefjorden.

Fredriksten festning_utsnitt

Velkommen til Naturvernforbundet i Halden!

Lokallaget av Naturvernforbundet har kommunene Halden og Aremark som vårt arbeidsområde. Her i det sørøstre hjørnet av Norge finner vi Østfolds største sammenhengende skoger. Innerst i Iddefjorden renner Berby-elva ut som regnes som fylkests beste lakseelv. - I her i Halden har vi hatt to ulveflokker/revir tidligere - men det er usikkert om et enkeltindivid er i ferd med å etablere seg på grensen i januar 2019. Både i Aremark og Halden har villsvin etablert seg. Vårt område er innfallsport for flere nye arter av spesielt insekter som kommer flygende inn sørfra, men også via ballastvann til Iddefjorden.

Viser fra 25 til 28 av totalt 29 artikler