Du er her:

Lokallag

Naturvernforbundet i Østfold har følgende lokallag:

Naturvernforbundet i Halden
Postboks 569, 1754 Halden
E-post: naturvern@halden.net
kontaktperson Tore Hoell
Tlf: 416 27 755
Les mer på Haldens nettside.

Naturvernforbundet i Sarpsborg 
Postboks 76 1701 Sarpsborg
Kontaktperson: Tor Ivar Juliussen
Tlf. 905 43 038
E-post: torivarj@online.no

Naturvernforbundet i Fredrikstad og Hvaler
Jon Amtrup
Tlf: 932 28 926
E-post: jon@explorenorth.no

Naturvernforbundet Indre Østfold
Kontaktperson Olav Skulberg
Postboks 21, 1804 Spydeberg
E-post: olav.skulberg@niva.no

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.05.2020

Nyheter

PB073588_(Custom)

Klage på hogst ved Berby i Halden kommune

15.07.2011 | Sist oppdatert: 15.07.2011

Naturvernforbundet i Østfold har foretatt en befaring av et hogstområde på vestsiden av Berbyelva helt sør i Halden kommune. Området ble hogdt høsten 2010. Gjennomføringen av driften er svært kritikkverdig og bruddene på lover og forskrifter omfatter manglende miljøhensyn, kjøreskader og utilstrekkelige kantsoner.

Kommuneplanens arealdel er ute til høring

Halden kommunes arealdel i kommuneplanen (2011- 2023)

Sist kommunplanen i Halden ble behandlet var i 2003. Denne våren behandles arealdelen i kommuneplanen. Naturvernforbundet i Halden ønsker å være på offensiven og levere inn synspunkter på planen når den legges ut på høring.

P2198532small

Containerskipet «Godafoss» lekker olje på Hvaler!

18.02.2011 | Sist oppdatert: 20.02.2011

Torsdag kveld grunnstøtte Containerskipet «Godafoss» på Hvaler. Båten har lekket olje siden i går kveld. I løpet av formiddagen vil vi få en bedre oversikt over omfanget. Naturvernforbundets Prosjekt for Rehabilitering av oljeskadet sjøfugl er satt i beredskap, men har foreløpig ikke fått meldinger om oljeskadet fugl.

Lobemanet - fortografert på vestkysten av Sverige

Ballastvann og Iddefjorden

Transport av organismer i ballastvann er en trussel mot verdens biologiske mangfold og næringer som fiskeri og oppdrett. Når skip har losset ved kai og de ikke har lastet ny last, må de pumpe inn vann i sine ballasttanker fra sjøen omkring - for i det hele tatt å kunne legge fra kai. - I dette vannet følger det med en mengde blindpassasjerer. I følge tall fra IMO som er FN's sjøfartsorganisasjon - fraktes det mer enn 3000 forskjellige arter mellom verdenshavene hver eneste dag.

Viser fra 25 til 28 av totalt 32 artikler