Du er her:

  • Østfold
  • Nyheter
  • Ber om utsettelse på høring angående seilingsleden for Borg Havn
Farled

Farled.

Ber om utsettelse på høring angående seilingsleden for Borg Havn

Naturvernforbundet ha bedt Miljødirektoratet om en utsettelse slik at alle kan få den nødvendige tiden som trengs for å lage en god høringsuttalelse.

Kystverket har sendt en søknad for store miljø-ødeleggende tiltak i seilings-leden for Borg Havn.

Det er ferietid og mange har liten eller ingen tid til å sette seg inn i søknaden på denne tiden av året.

Naturvernforbundet har derfor bedt Miljødirektoratet om en utsettelse slik at alle kan få den nødvendige tiden som trengs for å lage en god høringsuttalelse.

I tillegg legger Kystverket opp til å bevilge seg selv blankofullmakt på hva slags metoder som skal brukes med hensyn til mudrings-og dumpemetoder. Dette skal de først bestemme etter en anbudsrunde. Deretter skal naturen og de som skal utsettes for tiltakene orienteres. Å tillate dette er å sette bukken til å passe havresekken og må påklages. Vi krever at all informasjon skal på bordet med en gang, slik at vi kan få redusert eller enda bedre, fullstendig stoppet tiltaket i sin helhet.

Naturvernforbundet har fulgt denne saken i åtte år nå og har utøvet trykk hele veien.

Vi er imot hele prosjektet, bortsett fra utbedret merking av farleden.

Vi har ikke veket en tomme, og kommer ikke til å gjøre det nå heller. Samtidig har ikke Kystverket vist tegn til å ta rimelige miljøhensyn på noe tidspunkt i denne prosessen. Vi vil derfor avvise hele søknaden og samtidig utforme kritiske punkter på alle nivåer hvor det er opplagte svakhetspunkter. Målet er å redusere skadevirkninger av planene hvis vi ikke klarer å stoppe hele prosjektet.

Det er lederen for lokallaget på Hvaler, Pål Bugge, som har skrevet og holder i denne saken. 

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.07.2015