Du er her:

Nyheter

Foto Erland Andersen

Uten los øker faren for utslipp

12.06.2013 | Sist oppdatert: 12.06.2013

Den offentlige utredningen om lostjenesten som ble lagt fram i går, åpner for mer skipsfart uten los i norske farvann. Naturvernforbundet mener lostjenesten er helt avgjørende for å minimere faren for skipsforlis langs Norskekysten.

Storslamander1_Hovinddammen_01062013_JRP-1

“Din nabo er en drage” i andre fylker

09.06.2013 | Sist oppdatert: 19.06.2013

Naturvernforbundet i Østfold er stadig på tur i andre fylker for å dele av sine erfaringer, og for å introdusere naturgledearrangementet “Din nabo er en drage”.

A9RB531

Klage på hogst ved Skjekleseter i Rakkestad har ført frem

28.05.2013 | Sist oppdatert: 28.05.2013

Naturvernforbundet i Østfold har befart et hogstområde på Skjekleseter i Rakkestad kommune som ble hogd sommeren 2011. Det ble påvist mange og stygge kjørespor, manglende kantsone langs en større bekk, hogst og istykkerkjøring av sumpskog langs bekkeløp samt kjøreskader på- og tilplanting av et kulturminne.

Viser fra 53 til 56 av totalt 107 artikler