Du er her:

Nyheter

Lobemanet - fortografert på vestkysten av Sverige

Ballastvann truer norske farvann

12.03.2013 | Sist oppdatert: 18.03.2013

Fremmede arter er globalt sett en av de store truslene mot biologisk mangfold. Utslipp av ballastvann fra skip i internasjonal trafikk er i dag den aktiviteten som medfører størst risiko for utilsiktet introduksjon og spredning av fremmede organismer i det marine miljøet.

20130304_155452

Vestfjella reddet!

04.03.2013 | Sist oppdatert: 12.03.2013

Det er med stor glede at vi konstaterer at NVE har avslått søknaden om konsesjon til Kjølen Vindpark i Vestfjella i Aremark kommune, Østfold. Det er gode nyheter når miljøet vinner over kortsiktig profitt som ville ført med seg uoprettelige skader i vårt fylke sine siste store villmarksområder.

Viser fra 61 til 64 av totalt 105 artikler