Du er her:


Ny konsesjon for Rygge flyplass

Moss lufthavn Rygge har søkt om utvidet konsesjon som vil medføre en nesten 50% økning i antall sivile kommersielle flybevegelser. I tillegg ønsker de utvidede åpningstider.

Les vår uttalelse til søknaden om fornyelse av konsesjonen.

Moss lufthavn Rygge – uttalelse til søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha lufthavn

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.10.2013