Du er her:

Nyheter

Storslamander1_Hovinddammen_01062013_JRP-1

“Din nabo er en drage” i andre fylker

09.06.2013 | Sist oppdatert: 19.06.2013

Naturvernforbundet i Østfold er stadig på tur i andre fylker for å dele av sine erfaringer, og for å introdusere naturgledearrangementet “Din nabo er en drage”.

A9RB531

Klage på hogst ved Skjekleseter i Rakkestad har ført frem

28.05.2013 | Sist oppdatert: 28.05.2013

Naturvernforbundet i Østfold har befart et hogstområde på Skjekleseter i Rakkestad kommune som ble hogd sommeren 2011. Det ble påvist mange og stygge kjørespor, manglende kantsone langs en større bekk, hogst og istykkerkjøring av sumpskog langs bekkeløp samt kjøreskader på- og tilplanting av et kulturminne.

SAM_0199
Vi krever strakstiltak for levende kyst i Skagerrak og Nordsjøen

Investèr i bedre kystmiljø nå, miljøvernminister!

06.05.2013 | Sist oppdatert: 06.05.2013

Naturvernforbundet, Naturmangfoldsavdelingen på vegne av kystvenner i Naturvernforbundet i Østfold, på Hvaler, i Horten, Kragerø, Risør, Søgne, Stavanger, Bergen og Førde har startet et opprop.

Viser fra 17 til 20 av totalt 58 artikler