Du er her:

Seminar om samferdsel i Østfold

Den 22. oktober arrangerte Naturvernforbundet i Østfold et åpent debattmøte med tema Østfoldbanen som grunnstamme i et bærekraftig transportsystem.

Det er stor entusiasme for utbygging av jernbanen i intercity-trianglet. Politikerne på Østlandet er samstemte, og det er mange organisasjoner som støtter dette.

Debattmøtet på fylkeshuset i Sarpsborg åpnet med korte faglige presentasjoner. (presentasjonene finner du for nedlasting lenger ned på siden) Møtet fortsatte så med paneldebatt hvor alle i salen hadde mulighet til å stille spørsmål.
Vi takker alle som møtte og var med på å gjøre dette til en informativ og spennende kveld.

Presentasjonene:

Hvordan kan jernbanen bidra til et bedre miljø?
Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz

Østfoldbanen
Jernbaneforum Øst, Ole Haabet 

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess?
TØI, Aud Tennøy

Artikkelen ble sist oppdatert: 09.06.2013