Øystater krever diskusjon om utslippskutt

Klimamøtet i Bangkok starter med klare krav fra de små øystatene: Mer ambisiøse klimaløfter fra de rike landene må være en hovedsak på dagsorden for forhandlingene fram mot klimatoppmøtet i Durban.

Photographer: Franz Dejon

Møtet som starter i Bangkok denne uka er de første offisielle forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale siden toppmøtet COP 16 i Cancun i desember 2010. På dagsorden står en lang liste med saker Cancun-toppmøtet endte med å skyve foran seg. Men ett spørsmål manglet fra lista som ble sendt ut til forhandlingspartene i forkant av Bangkok-møtet: Hvordan man kan styrke klimamålene til de rike industrilandene.

For svake utslippsløfter

Løftene om utslippskutt som så langt har blitt langt fram i forhandlingene om en ny klimaavtale, er svært langt unna det nivået forskerne anbefaler dersom man skal unngå farlige klimaendringer. Med dagens klimamål er verden trolig på vei mot minst 3,5 graders oppvarming. Det vil ha store konsekvenser for sårbare utviklingsland, som lavtliggende øystater og tørkeutsatte afrikanske land. En viktig grunn til at utviklingslandene likevel aksepterte det lave ambisjonsnivået i Cancun, var at de rike landene lovte å arbeide for å øke sine ambisjoner i løpet av de videre forhandlingene.

For mange utviklingsland er løftet om større utslippskutt en svært viktig del av vedtaket som ble gjort Cancun. De reagerte derfor på at dette spørsmålet var utelatt fra dagsorden for det første forhandlingsmøtet i 2011. Alliansen av små øystater (AOSIS) skrev før møtet i Bangkok et brev til den nye forhandlingslederen, amerikanske Dan Reifsnyder, der de krevde at Cancun-vedtaket om større utslippskutt i rike land må følges opp med egne diskusjoner i de videre forhandlingene.

Gjennomslag for øystatene

To dager før åpningen av Bangkok-møtet kom en ny versjon av dagsorden (PDF), der øystatenes krav er fulgt opp. Dermed blir det nå satt av tid til å diskutere hvordan rike land skal øke sine klimamål, enten i løpet av den kommende uka i Bangkok eller på et av de neste forhandlingsmøtene før Durban. Naturvernforbundets Bård Lahn, som følger forhandlingene i Bangkok denne uka, mener dette temaet blir svært viktig for framgangen i forhandlingene fram mot neste klimatoppmøte i Durban i desember:

– Alle vet at de utslippsløftene rike land har lagt fram så langt, ikke holder mål. Å følge opp løftet fra Cancun om å øke ambisjonsnivået er både viktig for klimaet og for tilliten mellom rike og fattige land i forhandlingene, mener han.

Stor oppmerksomhet om dagsorden

Når øystatenes krav ble etterkommet, var det tredje gang på kort tid at dagsorden for møtet i Bangkok måtte endres. Fra før har de afrikanske landene krevd et punkt på dagsorden om hvordan man skal skaffe penger til det nye klimafondet som ble opprettet i Cancun, Canada, New Zealand og Sveits har insistert på at jordbruk skal tas opp som egen sak, og gruppen av de aller fattigste landene (MUL-landene) har bedt om at de rike landenes løfter om støtte til klimatiltak fram til 2012 også må diskuteres.

Grunnen til den store oppmerksomheten om dagsorden for møtet i Bangkok, er at lista over spørsmål som diskuteres her trolig vil legge føringer for hvilke tema som blir viktige i forhandlingene helt fram til COP 17 i Durban.