Du er her:

  • Om oss
  • Personvernerklæring for Naturvernforbundet

Personvernerklæring for Naturvernforbundet

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer, givere og andre vi jobber med og for.

Sist oppdatert: 12.01.2021

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Naturvernforbundet ved generalsekretær Maren A. Esmark.

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til:
Adresse: Mariboes gate 8, 0183 Oslo
E-post: naturvern@naturvernforbundet.no
Telefon: 23 10 96 10
Organisasjonsnummer: 938 418 837

Medlemskap
Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale om medlemskap med deg og for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet og Naturvernforbundets arbeid.

Ved å melde deg inn samtykker du til at Naturvernforbundet lagrer personopplysningene om deg. Du blir medlem av Norges Naturvernforbund og i et lokal- og fylkeslag, knyttet til ditt bosted.

Som medlem mottar du magasinet vårt «Natur & miljø» to ganger i året, lokalt medlemsblad dersom ditt fylkes- og/eller lokallag har dette, Naturvernforbundets nyhetsbrev på e-post og periodevis informasjon per brev og e-post om aktiviteter og arbeid fra Naturvernforbundet lokalt og sentralt. Du vil også motta årsmøteinnkalling til lokal- og/eller fylkeslag i henhold til Naturvernforbundets vedtekter § 8-5.3. og § 9-7.2. Innkallingen sendes som brev i posten, med mindre vi har din e-postadresse, da vil den sendes digitalt.

Det er mulig å reservere seg mot å motta magasinet «Natur & miljø», fylkes- og lokalblader, e-post, SMS og henvendelser via brev og/eller telefon. Det er ikke mulig å reservere seg mot å motta innkalling til årsmøte.

Kontingentkrav for medlemskap sendes én gang i året, med etterfølgende betalingspåminnelser dersom kontingenten ikke blir betalt. Kontingentkrav sendes per post med mindre medlemmet har opprettet AvtaleGiro og/eller eFaktura. Betalingspåminnelse kan skje over e-post og telefon dersom kontingenten ikke blir betalt, uavhengig av reservasjoner.

Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap. Ønsker du at vi skal slette (anonymisere) ditt navn kan du eksplisitt be om dette. 3 år etter at ditt medlemskap er avsluttet vil alle dine personopplysninger slettes.

Tillitsvalgte
Naturvernforbundet lagrer verv du har hatt i Naturvernforbundet for historiske formål. Vi lagrer ditt navn, ditt verv, og når du innehadde dette vervet.

Givere
Fra våre faste givere (Naturvenner) innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av giveravtale med deg. For de som ønsker skattefradrag for sine gaver samler vi også inn personnummer, som kun benyttes til å rapportere til skattemyndighetene.

Ved å bli fast giver samtykker du til at Naturvernforbundet lagrer personopplysninger om deg.

Som fast giver mottar du magasinet vårt «Natur & miljø» to ganger i året, samt en invitasjon til å melde deg som abonnent av Naturvernforbundets nyhetsbrev på e-post. Som fast giver vil du periodevis motta informasjon per brev og e-post om aktiviteter og arbeid fra Naturvernforbundet sentralt.

Det er mulig å reservere seg mot å motta magasinet «Natur & miljø», e-post, SMS og henvendelser via brev og/eller telefon.

Du kan når som helst avslutte ditt giverforhold. Ønsker du at vi skal slette (anonymisere) ditt navn kan du eksplisitt be om dette.  Avsluttning av giverforholdet kan gjøres ved å sende epost til medlem@naturvernforbundet.no 

Du kan velge å gi gaver til Naturvernforbundet anonymt, for eksempel ved å krysse av i feltet «Jeg vil være anonym» i nettskjemaet.

3 år etter at ditt giverhold er avsluttet vil alle dine personopplysninger slettes.

Påmelding arrangementer
Naturvernforbundet arrangerer flere seminarer og arrangementer. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta informasjon til nye arrangementer.

Aktiviteter og kampanjer
Naturvernforbundet har ulike aktiviteter og kampanjer for å spre budskapet og påvirke politikk. Dette bidrar å skape engasjement, lojalitet, rekruttering og innsamling av nye midler til Naturvernforbundet.

Personopplysninger vi lagrer og bruker for dette formål er: navn, adresse, fødselsdato, e-postadresse, telefonnummer, giverhistorikk. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at lagring og bruk av disse personopplysningene er nødvendig for å oppnå Naturvernforbundet sitt formål om å verne natur og miljø. Hvis du ikke ønsker at dine personopplysninger skal benyttes til dette formålet, kan du ta kontakt med oss så vil vi fjerne dine personopplysninger fra våre systemer.

Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Naturvernforbundet bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Adressevask
Naturvernforbundet «vasker» jevnlig medlemslistene våre for å sikre at vi har korrekte personopplysninger om deg og at våre medlemslister er korrekte når vi søker tilskudd eller lignende.

Dette er en tjeneste vi kjøper av Bisnode AS. Ved siden abonnerer vi på oppdatert adresse fra Posten dersom du har flyttet og posten ikke kommer frem. Informasjon om ditt medlemskap lagres ikke hos Bisnode eller Posten, men ditt navn sjekkes for endringer i adresse og kontaktinformasjon som så rapporteres tilbake.

Samarbeid om register med Natur og Ungdom og Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
Naturvernforbundet samarbeider om drift av medlemsregister med vår ungdomsorganisasjon Natur og Ungdom. Naturvernforbundet drifter også medlemsregisteret for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja som Naturvernforbundet var med å starte. Kun ansatte med spesifikk tillatelse i de ulike organisasjonene har tilgang på informasjonen. Dersom du har medlemskap, abonnement eller er fast giver i flere av organisasjonene vil kontaktinformasjonen du oppgir gjelde for alle. Dette gjelder både samtykke, reservasjoner og adresseendringer. Det betyr at vi deler informasjon om hvor du bor (adresse) dersom du er medlem i både Naturvernforbundet og de andre organisasjonene.

Særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger)
I utgangspunktet behandler ikke Naturvernforbundet personopplysninger som er listet som særlige kategorier av personopplysninger hos Datatilsynet.

Ved påmelding til arrangementer kan Naturvernforbundet innhente samtykke til at deltagere oppgir helseopplysninger, som for eksempel allergier. Disse opplysningene blir ikke brukt til annet enn å administrere arrangementet.

Vi anbefaler alle som skal kontakte oss om å være forsiktige med personopplysninger på e-post uten at dette er avtalt med oss på forhånd.

Dersom du skal oppgi fødselsnummer for skattefradrag, benytt sikret nettskjema: https://intra.naturvernforbundet.no/skattefradrag/

Fødselsnummer/personnummer
Naturvernforbundet lagrer personnummer kun for innrapportering til skattemyndighetene for eventuelle gavebeløp du har gitt. Personnummer oppbevares i 3 år etter siste gave med mindre du ber om at personnummer skal slettes.

Rettigheter og klageadgang
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Personvernerklæring for Naturvernforbundets nettsider

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi behandler informasjon om dere som besøker våre nettsider: naturvernforbundet.no, tavarepadetduhar.no, energismart.no, reddelvene.no, miljojuss.no og oljefri.no.

Webanalyse
Naturvernforbundet lagrer besøksstatistikk for hele nettstedet. Statistikken skal hovedsakelig brukes til å videreutvikle nettstedet. Naturvernforbundet benytter Google Analytics til å lagre besøksdata. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for Naturvernforbundet å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende.

Besøksstatistikken er tilgjengelig for Naturvernforbundets web-redaksjon og våre utviklingspartnere.

Informasjonskapsler  (cookies)
Informasjonskapsler (på engelsk: cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som naturvernforbundet.no. Innholdet i informasjonskapslene utveksles mellom deg og nettstedet hver gang du ser på en side.

Følgende informasjonskapsler benyttes:

•             CorePublishSesssion

Eksempel på verdi: admjn35ef979tatltnglptm511

Denne kapselen brukes for at vår publiseringsløsning CorePublish skal fungere. Innholdet i kapselen er bare en tilfeldig generert rekke med bokstaver og tall og inneholder ingen informasjon. Informasjonskapselen fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren.

 •            ctdevicecachekey

Eksempel på verdi: ubuntu_gecko_20.0

Denne brukes også av vår publiseringsløsning, og holder på informasjon om hvilken enhet og hvilken nettleser du bruker, slik at nettsidene våre kan levere riktig innhold til riktig type enheter (mobil, pad, pc). Verdien i cookien er bare en kategorisering av informasjon nettleseren din allerede har sendt til oss via det som kalles "User Agent String". Verdien lagres ikke på vår nettløsning. Kapselen har en varighet på en uke.

•             _ga, _gat og _utma

Denne settes av Google Analytics og benyttes for å følge med på hvilke sider en besøkende er inne på.

•             Søk

Vi lagrer via Google Analytics hvilke søkeord som benyttes i søkefeltet vårt. Dette bruker vi utelukkende til å forbedre søkeresultater og den generelle informasjonsarkitekturen på nettsidene våre. I likhet med øvrig besøksstatistikk kan ikke søkeordene knyttes opp mot den enkelte besøkende.

•              Facebook pixel

Vi benytter Facebppl sin pixel for å kunne tilby våre besøkende målrettet informasjon på Facebook  of Facebooks nettverk basert på deres adferd på våre nettsider.
Les mer om Facebook pixel her. 

•             Google Remarketing pixel

Vi benytter Google sin remarketingpixel for å kunne tilby våre besøkende målrettet informasjon på internett gjennom Google sitt annonsenettverk basert på deres adferd på våre nettsider. Les mer om Google remarketing pixel her

Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet
Vi anser informasjonen på Naturvernforbundets nettsider som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Naturvernforbundet fraskriver seg derfor ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene.

På Naturvernforbundets nettsider finnes det lenker til nettsider som er utarbeidet eller publisert av tredjeparter. Vi påtar oss ikke noe ansvar for materialet som ligger utenfor våre nettsider og fraskriver oss ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på disse tredjepartssidene.

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.01.2022