Den store plastjakten – nå rydder vi hele Norge!

Aldri har flere frivillige i Norge ryddet mer plastavfall på avveie i naturen enn nå. 2018 var et nytt rekordår for Hold Norge Rent sin strandryddeuke, med omlag 100 000 plukkere registrert.

Korona-informasjon: (oppdatert 16.03.2020)

For å hindre spredning av koronaviruset anbefaler vi å avlyse eller utsette alle organiserte ryddeaksjoner inntil videre. Husk rådene fra helsemyndighetene om å unngå folkeansamlinger, generelt holde avstand og ikke unødvendig belaste kollektivtrafikken.

Folkehelseinstitutttet sier følgende om fare for smittespredning ved indirekte kontakt:

Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten. 

 

Husk at det er avfall man håndterer hvis man er ute å rydder. NRK har meldt om hvordan viruset kan overleve på forskjellige overflater.  Dette tilsier at dersom man plukker opp avfall ute, må man være enda mer påpasselig med hygiene enn vanlig. 

Som Hold Norge Rent også påpeker er det viktig å huske at avfalls- og gjenvinningsstasjonene først og fremst utfører et kritisk samfunnsoppdrag og ikke må overbelastes. Plukk derfor ikke med deg mer enn det du eventuelt kan ta med deg hjem. Mange av selskapene er også stengte for besøkende. 

En NRK-undersøkelse viste at etter plasthvalen ble funnet på Sotra har 25 prosent av befolkninga plukka plast. I en spørreundersøkelse for Naturvernforbundet og Miljøagentene svarte en av tre at de rydder strender, mens halvparten av alle nordmenn gjerne rydder i sitt nærområde. En real seier mot plastmonsteret, å snu plaststrømmen, er innenfor rekkevidde. Sammen fortsetter vi dugnaden for plastfri natur, rydder, dokumenterer funn og stopper plastutslipp!


Les vår nye ryddeguide og få tips til din ryddeaksjon, klikk her.

Les om de ulike miljøgiftene vi finner på stranda!

Bli med og identifisere kildene!

Bli med i Facebook-gruppa 2 minutters strandrydding!

Hjelp oss å få sjokoladen ut av unødvendig plastemballasje!

Hvem har forsøpla? – Se vår guide til hvordan spore kilder og jobbe mot forsøpling


Jo lenger plastsøppel får ligge i fjæra eller andre steder ute i naturen, desto mer brytes ned til småbiter og mikroplast som så kan spres tilbake ut i havet og i økosystemet. Anslag tilsier at titalls tusen tonn plast hvert år havner i norsk natur, fra norske kilder. I tillegg kommer en del drivende fra våre naboland rundt Nordsjøen. At plasten på avveie er skadelig for dyreliv vet vi mer enn nok om. Derfor vil vi fortsette å rydde til plasten er fjerna! Bli med å stoppe plastforsøplinga!

Den gode nyheten er at vi kan gjøre noe med det. Ikke bare rydde, men Naturvernforbundets strategi er å bruke feltkunnskap om hva vi rydder fra naturen til også å få gjort noe med forsøplingskildene. Det ryddes som aldri før, og forsøplingskilder stoppes en etter en. Her er noen av de viktigste miljøseirene mot plastforsøpling så langt pr våren 2019:

– Mange byer har forbudt heliumballongsalg og ballongslipp
– Plastpinner i Q-tips er utfaset 
– Panten for drikkeemballasje er økt
– EU og Norge kommer til å forby engangsbestikk i plast og fastfoodemballasje av isopor
– Dagligvarebransjen har innført en frivillig handleposeavgift og laga stort miljøfond av det
– Det er blitt pålagt med såkalt «råtnetråd» i teiner for å unngå spøkelsesfiske
– En rekke kommuner er igang med lokale tiltaksplaner mot plastforsøpling

Naturvernforbundets medlems- og fagmagasin Natur & miljø har i sitt temanummer om plast beskrevet en del andre viktige forsøplingskilder som det må gjøres noe med, og Naturvernforbundet og mange andre har spilt inn en rekke forslag til Stortinget og regjeringas tiltaksplaner mot marin forsøpling. I 2018 krevde Naturvernforbundets Landsmøte i en resolusjon 10 tiltak mot plastforsøpling.

Oppsummert, vi vil ha ren kyst fordi:

  • En ren kyst gir tryggere leveområder for livet i havet 
  • Det blir tryggere for folk og dyr og ferdes på hav og land
  • Det gir en bedre opplevelse når kysten er fri for søppel