Fallunderlag

Fallunderlag av plastgummi, kunst- og hybridgress har blitt svært utbredt. Analyser viser at de ofte inneholder problematiske kjemikalier, sprer mikroplast og kan ha negative helseeffekter.

En stikkprøvetest på falldekkelokaliteter utført av Naturvernforbundet, Forbrukerrådet og Norsk institut for luftforskning i 2020 avslørte for eksempel miljøgiften klorparafiner over grensen for farlig avfall.
De miljøfarlige stoffene kommer både fra de resirkulerte bildekkene som ofte brukes i slike falldekker, samt fra lim og fargestoffer. Ved nyanlegg eller utskiftning av underlag er det verdt å tenke på om slike kunstige materialer egentlig er nødvendig, og heller kan unngås.

Kan lekeplassen utformes annerledes; med lavere apparater, kriker og kroker, gangveier og lekehus som ikke utløser kravet om falldempende underlag? Velg naturlige materialer som sand, bark, grus, gress og eventuelt nyere løsninger som kork.

Du kan lese mer om Naturvernforbundets arbeid for bedre lekeplasser her.