Hvordan kan din kommune stoppe plastforsøpling?

Tidligere i 2019 har vi lansert guider for hvordan lage strandryddeaksjoner og hvordan du kan spore og stoppe forsøplingskilder. Nå byr vi på gode tiltakstips hentet fra et knippe foregangskommuner, og råd om hvordan du kan få din kommune igang. Et velplassert verbalforslag nå i den kommunale budsjettbehandlinga før jul, eller en interpellasjon på nyåret, kan være det som skal til.

Tiltaksliste for plastforsøplingsfritt nærmiljø

Vi har sett at det fortsatt er vanvittig mye forsøpling i Norge som det er viktig å få stoppa før det skader dyr og sprer seg med luft eller vann. Hvordan kan du få din kommune og folkevalgte til å ta ansvar og stoppe plastforsøplinga du ser der du bor? Vi tror det er tiden for å komme med forslag! 

En lang rekke kommuner i Norge gjør litt av hvert mot forsøpling, mens et dusin kommuner de siste par årene har gått foran ved å lage større handlingsplaner. Her er det mye å låne. Vi i Naturvernforbundets synes ikke holdningskampanjer eller utredninger kan regnes som tiltak, så vi har derfor plukket ut mer konkrete tiltak som disse kommunene har sagt de vil gjøre. Her kan du trykke deg inn på ulike temaer og finne konkrete tiltak hentet fra ulike foregangskommuners handlingsplaner mot plastforsøpling. 

Skrytelista

En handlingsplan er en god start, men det er viktig at kommunen faktisk gjennomfører tiltakene. Vi har funnet flere gode eksempler fra hele Norge. Skal vi få gjort noe mot plastforsøplinga er det viktig å lære av hverandre. Derfor har vi samlet eksempler fra kommune-Norge i «skrytelista» under hvert tema. 

Dette er en levende liste som oppdateres. Har du et eksempel på gode kommunale tiltak som fortjener litt skryt og en plass på lista? Ta kontakt med Joakim i sekretariatet på jsg@naturvernforbundet.no så legger vi det inn. 

Hva kan du gjøre? 

Det finnes mange eksempler på kommuner, byer og lokalsamfunn i Norge så vel som resten av verden som har tatt et oppgjør med plasten og iverksatt konkrete tiltak for å redusere sitt plastavtrykk og sin plastavhengighet. Vil du at din kommune skal gjøre det samme, ta kontakt med dem, si ifra, gjør de bevisste. Forandring er et resultat av at noen setter i gang og i et demokratisk samfunn kan denne «noen» være akkurat deg. Som man kan se av denne eksempel-listen handler det ofte om rutiner og bevissthet. Det trenger hverken være vanskelig eller dyrt, men det krever vilje til å endre rutiner.

Har din kommune fattet et «plast-vedtak», men ikke fulgt opp. Send de en henvendelse og vis at du følger med. Krev at de lager en god plan. Har de laget en plan, men ikke fulgt opp? Si ifra at du ønsker handling. Hør med administrasjonen, og hør gjerne med lokale folkevalgte. Lokaldemokratiet i Norge er til for at du skal kunne påvirke. Ta gjerne kontakt med Naturvernforbundet lokalt og hør om vi kan bistå. Er du ikke medlem, meld deg inn her og bli med i kampen for naturen.

Hvordan kan du gjøre det? 

Husk at folkevalgte (politikere) i norske kommuner er helt vanlige folk og at de skal representere deg og meg når de bestemmer hvilken retning kommunen skal ta. Innspill er viktig for de folkevalgte og både den enkelte innbygger og foreninger som Naturvernforbundet kan være en pådriver for en lokal forvaltning som sikrer vårt felles livsmiljø.  

En interpellasjon er en forespørsel som rettes til kommunestyret av en av politikerne. Naturvernforbundet eller andre organisasjoner kan lage interpellasjoner og oppfordre politikere til å fremme de. Spørsmål til ordfører er en enklere form for å etterlyse oppfølging av et vedtak. Mange kommuner har ordning med «innbyggernes spørretime» i starten av kommunestyremøtene der hvemsomhelst bosatt i kommunen kan stille spørsmål. Mens kommunestyrepolitikere har rett til å spørre om hva som helst nær sagt når som helst, men gjerne stilet til rådmann i starten av et møte. 

Naturvernforbundet i Østfold utformet i 2016 en interpellasjon om et forbud mot ballongslipp og en oppfordring til politiske partier om å unngå bruken av ballonger og andre engangsplastartikler i forbindelse med valgkampen. Interpellasjonen ble fremmet av lokal politiker i bystyret og Naturvernforbundet bidro sterkt til at Fredrikstad og Hvaler kommuner fattet vedtak om forbud.  

 

Leseliste 

Fjern Plasten: Samling av norske kommuners handlingsplaner mot marin forsøpling

Naturvernforbundets ryddeguide; hvordan arrangere en ryddeaksjon på 1-2-3

Hvem har forsøpla? En guide til hvordan spore kilder og jobbe videre mot forsøpling.

Hold Norge Rent har laget en fin ressursbank rettet mot kommuner. 

Plast – Hva er problemet 

Hvilke miljøgifter finner vi på stranda?