Kystlotteriet

Vil du hjelpe til med å bli kvitt de enorme mengdene marin forsøpling, spesielt plast? Kystlotteriet skal motivere folk til å rydde søppel i skjærgården ved hjelp av premiering.

Kystlotteriet er et samarbeid mellom lokalbefolkningen, lokalt og regionalt næringsliv samt ulike sponsorer og samarbeidspartnere som tar sikte på å rydde kystlinja for marin forsøpling og gi det ny verdi gjennom premiering.

Kystlotteriet er en del av Naturvernforbundet Østfold sitt prosjekt «Levende kyst».

Naturvernforbundet arbeider i tillegg politisk, både nasjonalt og internasjonalt, for å begrense mengden marin forsøpling og få på plass lovverk og internasjonale avtaler, med mål om å sikre et rent og friskt hav. Les mer om vårt arbeid her!

Marin forsøpling er et evigvarende problem som kan skyldes skipsforlis, dumping av søppel ved og nær kysten, manglende sikring av last om bord på ulike fartøyer og ekstremvær. Men det kommer også fra deg og meg og den q-tipsen vi kastet i toalettet uten å tenke oss om – på ett eller annet tidspunkt ender den opp i havet. Vi ønsker å fokusere på at vi alle kan gjøre noe, lite eller stort!

Kystlotteriets nettsider finner du her!