Oppfølging av forsøplingssaker

I del 2 av denne guiden lanserte vi en kort gjennomgang av forurensningsloven. Kommunen har såkalt delegert myndighet for å hindre forsøpling, og skal håndheve både forurensningsloven og forskrifter om dette. Gjør din kommune jobben sin mot forsøpling og villfyllinger? Hvis ikke, kan du si ifra med loven i hånd.

Her har vi samlet gode tiltak fra kommunenes handlingsplaner som tar sikte på å følge opp forurensningssaker. 

  • Føre strengere håndheving av forbud mot forsøpling, jfr forurensningslov og politivedtekt.
  • Vedta egne kommunale retningslinjer for hvordan forurensningssaker og påfølgende opprydning skal håndteres i kommunen.
  • Industribedriftene legges inn i kommunens tilsynsplan. Oppfordre Fylkesmannen til å følge opp utslippstillatelser.
  • Opprydding i kommunale og private villfyllinger.

Skrytelista:

Arendal kommune er en av flere som har en egen kartbasert nett-tjeneste hvor innbyggere kan melde fra om forsøpling. 

I Bergensområdet har det interkommunale avfallselskapet BIR løst flere hundre villfylling-saker for eier-kommunene. 

Rindal kommune i Trøndelag har vedtatt en plan for «Plan for opprydding av avfall, forurensning og ulovlig brenning»

Rendalen kommune i Innlandet har vedtatt «retningslinjer for kommunal behandling av forurensningssaker.»


For deg som vil bli enda klokere:

Hvem har forsøpla? En guide til hvordan spore kilder og jobbe mot forsøpling

Miljøjuss, hvordan bruke loven til å beskytte natur og miljø

Kommunens bruk av virkemidler – Miljødirektoratets råd til kommunale saksbehandlere