Plast- og giftfrie barnehager

Miljøgifter og plastforurensing er to av vår tids store miljøutfordringer. De påvirker helsen og miljøet for alle, og særlig er små barn sårbare. Mange lar være å handle da de fleste tror at løsningen på problemet er mer ventilasjon eller helt ny barnehage. Men heldigvis kan mye gjøres med enkle tiltak uten store kostnader. Her finner du ressurser og en oversikt over hva som kan gjøres i barnehagen eller hjemme hos deg selv.

Ikke alle kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!  
        Sitat: Blekkulf. Alle barns miljøhelt på 90-tallet.


Derfor ønsker vi mest mulig plast- og giftfrie barnehager:

  • Plast og miljøgifter brytes ikke ned, og kan bli liggende lenge i nærmiljøet, naturen og kroppen vår
  • Miljøgifter finnes i stor grad i eldre plastprodukter, og også en del andre forbrukerprodukter
  • Støv fra bygg og interiør er en viktig kilde til miljøgifter og mikroplast både inne og ute
  • Barn er ekstra sårbare for påvirkning fra miljøgifter

Les den reviderte utgaven av vårt hefte «Plast- og giftfrie barnehager»! 

Last ned veiledningsheftet her

Naturvernforbundet og Private Barnehagers Landsforbund har inngått et samarbeid for å redusere bruken av plast og mengden miljøgifter der mange barn oppholder seg lenge: i barnehagen. Her gir vi en oversikt over små grep man kan gjøre i hverdagen for å unngå unødig plast og farlige giftstoffer i barnehagen. Noen grep handler om riktig bruk av for eksempel leker og renholdsmidler, andre grep kan være å kvitte seg med de verste synderne.

Les hva du kan gjøre: 

Last ned kort til å henge på kjøleskapet

«Vil du gjøre
litt?» «Vil du gjøre
mer?» «Snakk med
barna om» «Plast- og
giftfrie uterom»