Plastavfall kan stanse sjødeponering

Store mengder plast følger med når sprengningsmasser blir deponert. Nå slår Naturvernforbundet alarm og ber om full granskning av eksisterende sjødeponering, samt ny vurdering av planlagte gruvedumpinger i Førdefjorden og Repparfjorden.

fjell natur fjord Førdefjorden mat

– Sjødeponi er en veldig dårlig idé, og det er enda verre når sprengningsmassene inneholder plast, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

I januar sendte Naturvernforbundet brev til klima- og miljøministeren og ba om full granskning av saken. Miljødirektoratet har nå sendt et «Varsel om pålegg om å gi opplysninger vedrørende gruver, sprengning og plast» til selskapene som driver de seks deponiene, samt Nordic Mining og Nussir som har utslippstillatelse for deponier i Førdefjorden og Repparfjorden, som en følge av Naturvernforbundets brev.

Her kan du lese Naturvernforbundets brev til klima- og miljøministeren. 

Her kan du lese Miljødirektoratets brev til sjødeponiene.

Når sprengningsarbeid utføres er det vanlig å støpe med armeringsplast for å sikre at masser ikke raser ut. Denne plasten blir fragmentert og blandet med sprengningsmassene. I tillegg brukes det plastbelagt sprengtråd. Den siste tiden er det funnet plastforurensning etter deponering av sprengningsmasser flere steder i Norge.

Moss havn fikk nylig 400 000 kroner i forelegg for å ha fylt opp 32.000 kubikkmeter stein som dekke over forurenset sjøbunn. «Ganske store mengder» sprengningsplast lå spredd i strandsonen og på havbunnen, ifølge politiet.

– Det er grunn til å merke seg at et engangsutslipp på 32.000 kubikkmeter sprengningsmasse i Moss havn ga «ganske store mengder» plast. I Førdefjorden har Nordic Mining fått tillatelse til et årlig utslipp av sprengt og finmalt masse som er cirka 50 ganger større, sier Ask Lundberg.

Selv om det trolig er snakk om betydelige mengder plast og mikroplast, er det ikke noen vurdering knyttet til utslipp av plast i utslippstillatelsene i Førdefjorden, Repparfjorden eller de andre sjødeponiene. Naturvernforbundet kan heller ikke finne at det er stilt krav om utsortering av sprengningsplast før prosessering av utsprengt masse. 

– Her trengs det en opprydding. Vi er glade for at Miljødirektoratet tar dette alvorlig og forventer at plastforurensningen fra deponering av sprengningsmasser stanses, sier Ask Lundberg.

Man får stadig mer informasjon om miljøeffektene av plastforurensning. Det er funnet plast i plankton, pigghuder, mange forskjellige fiskeslag, en rekke hvaler, delfiner, andre sjøpattedyr og et stort antall sjøfugler.

For mer informasjon
Silje Ask Lundberg
Leder i Naturvernforbundet
913 31 729