Regjeringen må løse plast-krisen

Krise i markedet for gjenvunnet plast skaper problemer for flere kommuner og kan føre til miljøproblemer. Nå må regjeringen ta ansvar.

Returselskapet for plastemballasje, Plastretur har som følge av en likviditetskrise sagt opp sin avtale med flere kommuner, de fleste av disse i våre to nordligste fylker. Kommunene det gjelder, står nå i fare for å ikke bli kvitt den plasten de har samlet inn og kan i ytterste konsekvens bli nødt til å sende plasten til forbrenning. Regjeringen mener returselskapene og kommunene må ordne opp seg imellom og har ikke vist interesse for å løse situasjonen.

Innsamling over hele landet.

Naturvernforbundet er bekymret for situasjonen og sjokkert over regjeringens ansvarsfraskrivelse. Plast til forbrenning betyr økte utslipp. Økt utsortering og materialgjenvinning av plastavfall er derimot viktige tiltak på veien mot lavutslipps-samfunnet. Da trenger vi gode løsninger for hele landet.

Regjeringen må snarest sørge for at alle kommuner, uansett hvor i landet de befinner seg, kan garantere at plasten de samler inn blir tatt hånd om på riktig måte. Avfallsforskriften stiller krav til returselskapene om løpende innsamling i hele landet uavhengig av avfallets kvalitet. Det kravet må opprettholdes uavhengig av plastmarkedet. Avfallsforskriften åpner og for at Miljødirektoratet kan gå inn og pålegge returselskapene innsamling dersom det er nødvendig for å sikre kontinuerlig og landsdekkende innsamling. Vi mener at tiden er inne for det nå, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.

Langt unna EU-mål

På lengre sikt er det et behov for å endre lovverket i tråd med miljømålene. Mengden plastemballasje på markedet i Norge øker stadig, samtidig som materialgjenvinningsandelen holder seg på et lavt nivå. Norge ligger langt under EUs mål om 50% materialgjenvinning av plastemballasje innen 2025.

Skal vi nå det må regjeringen ta ansvar og ikke gjemme seg bak et produsentansvar som ikke fungerer som tiltenkt. Produsentansvaret for plastemballasje reguleres av avfallsforskriften og det er Klima og miljødepartementet som setter rammene for den, sier fagrådgiver i Naturvernforbundet Joakim Gulliksen.

Klima- og miljødepartementet holder i disse dager på med en endring av avfallsforskriften. Naturvernforbundet har ved flere anledninger spilt inn forslag om å endre produsentansvaret slik at det blir dyrere å bruke plast.

Tanken bak et produsentansvar på plastemballasje er at de som setter plastemballasjen på markedet, også skal ta regningen for den. Det kan heller ikke være åpning for å trekke seg når plastmarkedet snur. Plast har store kostnader for miljøet, og de som setter plasten på markedet må ta den fulle kostnaden for plasten gjennom hele livsløpet, fortsetter Gulliksen.  

Naturvernforbundet krever at:

  • Regjeringen kommer med en akutt løsning som sørger for innsamling og håndtering av plastemballasje fra hele landet.
  • det iverksettes konkrete tiltak for plastreduksjon.
  • lovverket endres slik at de som setter plasten på markedet også må ta den fulle og hele kostnaden for innsamling og gjenvinning.
  • det investeres i økt kapasitet for sortering og gjenvinning av plastavfall i Norge.