Roper varsko om plastdekke på lekeplasser

Over hele landet legges det plastdekke på lekeplasser, i barnehager og på skoler. Slik plast og gummi sprer miljøgifter og mikroplast, og kan være en helserisiko, spesielt for barn. Nå roper Naturvernforbundet varsko.

fallunderlag

– Vi kan ikke dekke lekeområdene til ungene våre med plast. Vi frykter at det vil være til stor skade både for naturen og barns helse, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Bekymret for økning i kunstigmiljø
I helgen vedtok Naturvernforbundets landsstyre en uttalelse hvor det uttrykkes bekymring for utviklingen i bruk av kunstige plastmaterialer i uteområder. Uttalelsen ble i dag oversendt til kulturministeren, klima- og miljøministeren, helseministeren og familieministeren.

– Vi er bekymret for hvordan bruken av kunstige plastmaterialer på kunstgressbaner, lekeplasser, barnehager og i skolegårder påvirker natur, miljø og mennesker, og da særlig barn. Det er sterkt bekymringsverdig at barns naturlige lekeområder og lek med pinner, kongler, stein og biller erstattes av kunstige miljøer uten biologisk mangfold, sier Ask Lundberg.

Tungmetaller og miljøgifter
Plasten som brukes på kunstgressbaner og i fallunderlag kommer i stor grad fra kasserte bildekk. Denne plasten inneholder tungmetaller og andre miljøgifter, som lekker ut ved slitasje og transporteres via vannveier og blandes i sedimenter. Plasten forurenser også jordsmonn og sprer miljøgifter i nærmiljøet.

– Det er all mulig grunn til å være bekymret for denne plastens påvirkning på helsen til barn som er i nær berøring med den helt fra de er små. Vi vet for lite om skadevirkningene, derfor er det bekymringsverdig at føre-var-prinsippet er lagt til side. Vi har blant annet undersøkelser som viser at miljøgifter fra plasten tas opp i meitemark og hemmer veksten deres, sier Ask Lundberg.

Store plastlagte områder
De siste årene har bruken av støtdempende matter av plast på lekeplasser, i barnehager og på skoler økt veldig. Det kunstige dekket brukes stadig oftere på hele utearealet. En undersøkelse gjort av Private Barnehagers Landsforbund (PBL) viser at nesten seksti prosent av deres barnehager har gummidekke i sine områder.

– Vi ser nå at flere barnehager har begynt å anlegge uteområder som bare består av gummi og plast. Kunstig underlag bør unngås i barnehager fordi barn oppholder seg på og bruker materialer på andre måter enn voksne. De sitter, ligger og kommer i nær kontakt med underlaget, og veien er kort fra hånd til munn. Det er derfor bekymringsverdig at vi nå ukritisk bygger flere plastunderlag når vi vet så lite om hvordan dette potensielt kan påvirker helsen på sikt, sier Ask Lundberg.

Sammen for et giftfritt miljø
Miljødirektoratet har nå fått i oppdrag å lage en ny handlingsplan for en giftfri hverdag, og Naturvernforbundet er invitert til å komme med innspill. I den gamle handlingsplanen sto det at Regjeringen ønsket å gjøre en spesiell innsats for å beskytte barn. I det videre arbeidet bør bruk av plast og plastdekker få en sentral plass, mener Naturvernforbundet.

– Det er virkelig på tide at Regjeringen gjør noe for å begrense bruken av plastdekker. Vi forventer at våre innspill vil bli vektlagt og at Regjeringen denne gangen vil gjennomføre den nye handlingsplanen når den blir vedtatt, sier Ask Lundberg.

Bruk sand, bark og gress
Hun understreker at det ikke mangler gode alternativer til plastdekkene.

– Det finnes mange og gode alternativer til å bruke plast. Man kan lage fallunderlag av sand, bark og gress, naturlige og sunne materialer som vi mennesker har brukt i lange tider, sier Ask Lundberg.

Her finner du uttalelsen: Bekymret for miljøfarlig plastgranulat i kunstgressbaner og plastdekke på lekeplasser