Uteområde

Forslag til tiltak:

  • Ivareta kravet til areal på uteområdet; for lite uteområde øker bruken av kunstige materialer
  • Barn trenger, og vil ha søle, pinner og sten, biller og mark, husk det naturlige lekeområdet som fremmer naturglede og nærhet, særlig i byene
  • Ha en mer variert lekeplass, og unngå at krav om fallunderlag utløses ved en mer bevisst bruk av lavt lekeplassutstyr og naturlig miljø
  • Universell utforming kan sikres ved kreativ utforming av uteområdet
  • Les mer om falldekke