Du er her:

Program og tidsplan landsmøte 2021

Per 19. april

Punkter markert med fet skrift og blå farge er diskusjonssaker
Punkter markert med fet skrift og grønn farge er vedtakssaker

 

Fredag 23. april 
10:30 – 12:00     Mulighet til å koble seg på, teste lyd
12:30 – 13:45    Åpning og konstituering
13:45 – 13:50     H.M. Kongen hilser Naturvernforbundets landsmøte
13:50 – 14:15     Leders tale
14:15 – 14:30     Pause
14:30 – 15:30    Debatt etter leders tale
15:30 – 15:45     Presentasjon av valgkomiteens innstilling
15:45 – 16:15     Pause
16:15 – 17:45    Debatt: Prinsipprogram
17:45 – 18:00     Pause
18:00 – 19:30    Debatt: Uttalelser

Lørdag 24. april
09:30 – 10:00     Digital oppstart 
10:00 – 10:15     Åpning
10:15 – 11:45    Debatt: Arbeidsprogram 2020-2022
11:45 – 11:50     Hilsningstale fra statsminister Erna Solberg 
11:50 – 12:30    Innkomne forslag – Rapport fra organisasjonsutvalget
12:30 – 13:30     Lunsjpause
13:30 – 13:40     Hilsningstale fra klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn
13:40 – 14:30     Årsmelding og regnskap 2018-2020
14:30 – 15:30     Førdefjordens time på landsmøte
15:30 – 16:00     Pause
16:00 – 17:00     Vedtak: prinsipprogram
17:00 – 18:00     Debatt og vedta: Vedtekter

Søndag 25. april
09:30 – 10:00     Digital oppstart
10:00 – 10:15     Åpning
10:15 – 11:15    Vedtak arbeidsprogram
11:15 – 12:00    Vedtak uttalelser

12:00 – 12:30     Pause
12:30 – 14:00    Valg og avslutning

Artikkelen ble sist oppdatert: 23.04.2021