Du er her:

Høringssuttalelser

Høringsuttalelser

Les Naturvernforbundet Hordalands svar på høringer fra 2005 til dags dato.

2020
03.06 Klimapolitikken må være effektiv og rettferdig
05.05 Klage - Detaljreguleringsplan for ny fylkesveg 561 Kolltveit-Ågotnes
03.04 Innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033 

2019
20.12 Kommuneplan for Voss herad 2020-2032
01.10 Nasjonal ramme for vindkraft på land
15.06 Bønesholmen, gnr. 20 bnr. 100 mfl.
 

2018
17.12 Strategisk planprogram for Laksevåg
01.11 Mot Hordfast 
28.10 Begrenset høring om KPA2018 i Bergen
22.10 Nasjonal ramme for vindkraft på land 
02.10 Bybanens søknad om utslipp D14
28.09 Tizir søker tillatelse til større utslipp av PAH
17.09 Fanastølen, Fana gnr 96 bnr 307. Se også vedlegg. 
10.09 Forslag til forskrift om endring av forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger
22.06 Oppdrettsanlegg i Kvam
22.05 Søknad om endring av utsleppsløyve for E39 Svegatjørn-Rådal
07.02 Planarbeid for prosjekt P15080 (Lilandsjordet)
31.01 KPA 2016 for Bergen kommune

2017
04.05 Tokheimselva kraftverk i Odda kommune
17.03 Urdlandselvi kraftverk i Voss kommune
17.03 Storagroe kraftverk i Voss kommune
​​​​​​16.03 Bjørndalen kraftverk i Voss kommune
21.02 Bybane til Fyllingsdalen - delstrekning 1 
20.01 Statleg kommunedelplan for ny E39 Stord – Os

2016
10.11 Ringveg øst og E39 nord i Åsane
01.11 Sykkeltrase gjennom Bergen sentrum
12.09 Landbruksplan for Bergen kommune
27.07 Budal II Kraftverk i Modalen kommune
27.07 Kvernhusfossen kraftverk 
27.07 Todeilselva kraftverk
27.07 Samla belastning i Modalenpakka
23.06 Ny godsterminal for jernbane i Bergen
15.06 BIRs avfallstrategi 2016
13.05 Nonstadgilet kraftverk
08.05 Leirofossen kraftverk
26.03 Fjellfossen kraftverk
22.02 Flypassasjeravgift
09.02 Kommunedelplan Sysendalen, Eidfjord kommune (alpinanlegg)

2015
31.10 Sotrasambandet til Bergen og Fjell kommune
23.10 Austdøla kraftverk
15.10 Regional- og transportplan for Bergensområdet
27.09 Utvidelse av akvakulturanlegg på Ospeneset
16.09 Reguleringsplan for Gråsteindalen og Tryglakleiv
14.09 Miljateig kraftverk
19.06 Sulelva kraftverk
01.06 Bjørnklettbotn kraftverk
02.06 Nørlandselva
12.04 Utbygging mellom Osvegen og Nesttunvassdraget ved Skjoldskiftet
23.03 Moko kraftverk 
23.03 Sædalen kraftverk
19.03 Oddmundsdalen kraftverk
06.02 Kommunedelplan for kollektivsystemet mellom Bergen sentrum og Bergen Vest
26.01 Sitkagran på Sæbø i Radøy kommune
19.01 Elsertikatordningen til Olje- og energidepartementet
14.01 Klage på vedtak – rammeløyve utfylling i sjø i Meland kommune 

2014
08.12 Ny klage avfallhåndtering Rådalen
28.11 Konseptuvalgutgreiing Voss-Arna
04.11 Overføring av Svartavatnet til Torfinnsvatn/Hodnaberg kraftverk 
31.10 Planprogram for utbygging av Johan Sverdrup
06.10 Vaksdalsoverføringa - fellesuttalelse
05.10 Vaksdalsoverføringa
29.09 Meland kommunes arealdel
17.09 Endring i motorferdselslova
27.08 Oppstart detaljplanarbeid Årstad
25.08 Planprogram for ny kommuneplan 2015-2030 for Bergen kommune
15.08 Skåro kraftverk  
10.08 Skåro kraftverk i Fyksesundet
10.08 Lyseleva i Kvam
30.06 Dalatjørna kraftverk
30.06 Jarlshaug kraftverk
29.06 Matlandselva kraftverk 
27.06 Koldalsfossen kraftverk
27.06 Sandalselva kraftverk 
19.06 Øvre Frydlielva og Nedre Frydlielva kraftverk 
27.03 Områderegulering for Store Lungegårdsvann
27.02 Tildekking av sjøbunnen i Store Lungegårdsvann

2013
16.12 Fossetromma-Vøringsfossen-Fossli
10.12 Rv 555 Fastlandssambandet Sotra-Bergen: Storavatnet-Liavatnet
27.11 E16-Arna-Vågsbotn
04.11 Strategiplan for framande og skadelege arter i Bergen kommune
??. ?? Utslepp av poly- og perfluorerte sambindingar på Mongstad i Lindås kommune
15.07 Grimeelvi kraftverk
14.07 Sævarhagen kraftverk
14.07 Krossdalen-Vassendaelva kraftverk
14.07 Tverrelva kraftverk
14.07 Børsdalselva kraftverk
14.07 Valedalen kraftverk
12.07 Øvre Alsåker kraftverk i Ullensvang
30.06 Kastdalselvi kraftverk
24.04 Konsekvensutredning for Bybanen på strekningen Bergen sentrum - Åsane.
09.04 Fjellstølen og Langedalselvi kraftverk
04.04 Planprogram for rullering av Klimaplan for Hordaland 2010-2020
03.04 Regional næringsplan Hordaland fylkeskommune 2013-2017
01.03 Berge landskapsvernområde
20.02 Vambheim kraftverk
14.01 Sandalsvegen - "Hansen-gården"

2012
27.12 Vesentlige vannforvaltingsspørsmål - fellesutalelse 
28.11 Tufteelva kraftverk
20.11 Overføring av Vaksdalsvassdraget til Samnanger
20.11 Aldalselva kraftverk
31.10 Øystese kraftverk og Vossadalsvannet
29.10 Områdereguleringsplan for Mindemyren
19.09 Tilleggsuttale Rullestad
15.10 Tokagjelet kraftverk
15.10 Kvam transformatorstasjon
13.09 Haukåsvassdraget restaureringsplan
25.06 Regional transportplan Hordaland
30.05 Brev til Energi-og miljøkomiteen om klimameldingen
01.02 Brev til Fylkesmannen i Hordaland om vern av Ullensvang prestegård
06.01 Kraftlinje Rullestad - Blåfalli III - fellesuttalelse 
06.01 Vasskraftutbygging Rullestad og Skromme - fellesuttalelse

2011
20.12 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Bergen Lufthavn Flesland
15.11 Konseptutvalgsutredning E39 Aksdal-Bergen
10.11 Klage på vedtak om konsesjon til Vassvikelva kraftverk
01.11 Konseptutvalgutredning for transportsystemet Bergensregionen
17.10 Bondhus kraftverk
09.10 Herand Kraftverk
04.10 Ti småkraftverk i Sørfjorde i Odda og Ullensvang
30.06 Planprogram for vassregion Hordaland
03.06 Ti småkraftverk i Sørfjorden
13.05 Aldal kraftverk
13.05 Kraftleidning Mongstad-Kollsnes
03.03 Bygging i strandsona Alvøen Bergen
20.02 420KV-linje Sima - Samnanger
02.02 Herand kraftverk
19.01 Klage på konsesjonstilråding for Botnen kraftverk
16.01 Skytebane i Vangdalsåsen i Kvam herad

2010
25.11 Reguleringsplan FV 7 Skarpasvingen - Øystese aust 
12.11 Tveisme kraftverk
07.11 Planprogram klima og energi, Austrheim
26.09 Tunnel på Nes
27.02 Brev til Olje- og energidepartementet - overføring av Blådalsvatnet til Juklavatnet
10.01 Brev til Miljøverndepartementet - fylkesplan for små vannkraftverk

2009
06.10 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 
01.07 Fylkesdelsplan for små kraftverk 2009-2021
15.05 IKEA varehus i kulturlandskap på Nyborg 
31.03 Botnen kraftverk
10.01 Energi-, miljø- og klimaplan i Fjell kommune
10.01 Sparebanken Vest Jonsvollkvartalet
16.01 Freim kraftverk 

2008
15.01 Kvitno småkraftverk
08.01 Overføring av Eikemoelva til Vetrhusvatnet

2007
15.01 Einungstølsåsna kraftverk
04.10 Bondhus småkraftverk
29.05 Dalelvo småkraftverk 
10.10 Tokagjeldet kraftverk

2006
05.12 Alsåker kraftverk

2005
28.11 Alsåker Kraftverk

Artikkelen ble sist oppdatert: 23.09.2020

Nyheter

Prosjektkoordinator Synnøve Kvamme, Naturvernforbundet Hordaland
Plastjakten:

Ryddeaksjoner for studenter

Denne høsten arrangerer vi ikke mindre enn seks plastryddeaksjoner for studenter i Bergen sammen med Naturvernstudentene. Er du student og har lyst til å gjøre en innsats for miljøet er du hjertelig velkommen!

Hatten dugnad
Prosjekt: Bevaring gjennom skjøtsel

Bli med oss å restaurere av kystlyngheia på Rapeneset

Har du lyst til å drive med praktisk naturvernarbeid? Da må du bli med oss på dugnad. Sammen bidrar vi i den nasjonale innsatsen for å fjerne fremmede treslag, samtidig som vi bevarer et svært viktig kulturminne- og friluftsområde.

KVanndalselva

Kvanndalselva går fri!

25.06.2020 | Sist oppdatert: 30.06.2020

Det blir ikke vannkraftutbygging i Kvanndalselva. Kartleggingsrapport avdekket 15 rødlistede arter langs hele elveløpet.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler