Du er her:

Rammeplan for vindkraft

Søknader om å anlegge vindkraftverk øker nå voldsomt i omfang.

Regjeringen har derfor bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å levere et utkast til en «Rammeplan for vindkraft» for hele landet. Overordnet skal dette peke på områder der slike kraftverk ikke bør lokaliseres og tilsvarende peke ut områder der terskelen for å tillate slike kraftverk skal være betraktelig lavere. Rammeplanen kan derfor bli et sentralt verktøy som vil være sterkt ledende for utfallet av framtidige konsesjonssaker. Derfor blir premissene som legges inn i rammeplanen svært viktige i naturvernsammenheng.

I juni i år sendte NVE et brev hvor organisasjoner inviteres til å gi innspill til de første kartutkastene på såkalte eksklusjonssoner. Les brevet her!

Alle kartene og informasjon om prosessen med rammeplanen ligger her: https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/

Naturvernforbundet er svært kritiske til arbeidet med rammeplan for vindkraft, og vi har tatt opp våre bekymringer med olje- og energiministeren. Vi har nå sendt våre innspill til rammeplanen for vindkraft. Les mer her!

Uttalelse fra vårt landsstyre:
Bekymret for konsekvensene av nasjonal ramme for vindkraft på land