Du er her:

Rammeplan for vindkraft

Stortinget ba våren 2016 om en plan for utbygging av vindkraft i Norge som tok hensyn til natur og friluftsliv. Naturvernforbundet er svært skuffet over Regjeringen som valgte å lage en plan som satser på vindkraft i naturområder langs kysten og fjellet.

Hva er Nasjonal ramme for vindkraft?

Det er Norges Vassdrags- og energidirektorat som har fått i oppdrag fra Olje- og energidepartementet om å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft.

Del 1 av oppdraget er å skaffe et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvilke virkninger vi kan forvente av landbasert vindkraft.

Del 2 går ut på å identifisere de mest egnede områdene for vindkraft på land i Norge

Planen er nå på høring med frist 1.oktober og Naturvernforbundet jobber med innspill i våre fylkes- og lokallag og gjennom samarbeidet i Forum for Natur og Friluftsliv (FNF).

Det er flere høringsmøter og vi oppfordrer så mange som mulig til å delta og gi innspill:

Kristiansand 21. mai, kl. 12.00-16.00, Clarion Hotel Ernst, Rådhusgata 2

Bergen 23. mai, kl. 12.00-16.00, Scandic Hotel Flesland, Lønningsveien 9, 5258 Blomsterdalen

Trondheim 12. juni kl. 12.00-16.00, Scandic Nidelven, Havnegata1, Trondheim

Hammerfest 17. juni kl. 12.00-16.00, Scandic Hotel Hammerfest, Sørøygata 15, Hammerfest

Les høringsbrevet fra OED her med mer informasjon om høringsmøtene:

Naturvernforbundets presentasjon på høringsmøtet på Lillestrøm 6. mai 2019

Naturvernforbundets innspill fra høringsmøte i Hammerfest 17. juni 2019

Her kan du lese landsstyret i Naturvernforbundet sin uttalelse om nasjonal ramme for vindkraft

I kartet under kan du se oversikten over hvor det er bygd ut og planlagt vindkraftanlegg i Norge

Kart over utbygde og planlagte vindkraftanlegg i Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du lese om hva Naturvernforbundet mener om vindkraft