Du er her:

Rammeplan for vindkraft

Stortinget ba våren 2016 om en plan for utbygging av vindkraft i Norge som tok hensyn til natur og friluftsliv. Planen ble lagt fram 1. april 2019, men trukket tilbake i oktober samme år. Naturvernforbundet er svært skuffet over Regjeringen som valgte å lage en plan som satser på vindkraft i naturområder langs kysten og fjellet.

Hva er Nasjonal ramme for vindkraft?

Det er Norges Vassdrags- og energidirektorat som har fått i oppdrag fra Olje- og energidepartementet om å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft.

Del 1 av oppdraget er å skaffe et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvilke virkninger vi kan forvente av landbasert vindkraft.

Del 2 går ut på å identifisere de mest egnede områdene for vindkraft på land i Norge

Planen for nasjonal ramme for vindkraft ble trukket 17. oktober 2019. Naturvernforbundet jobber nå aktivt for å få retningslinjer som sikrer natur og miljø ved mulige fremtidige vindkraftutbygginger, og som hindrer muligheten for store, naturødeleggende utbygginger.

Informasjon fra høringsmøter våren 2019:

Les høringsbrevet fra OED her med mer informasjon om høringsmøtene

Naturvernforbundets presentasjon på høringsmøtet på Lillestrøm 6. mai 2019

Naturvernforbundets innspill fra høringsmøte i Hammerfest 17. juni 2019

Her kan du lese landsstyret i Naturvernforbundet sin uttalelse om nasjonal ramme for vindkraft

I kartet under kan du se oversikten over hvor det er bygd ut og planlagt vindkraftanlegg i Norge

Kart over utbygde og planlagte vindkraftanlegg i Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du lese om hva Naturvernforbundet mener om vindkraft

Mer informasjon:

 

Naturvernforbundets innspill til metode for nasjonal rammeplan, våren 2017

Naturvernforbundets innspill til NVE høsten 2018, i forkant av nasjonal rammeplan

Uttalelse fra Naturvernforbundets landsstyre: "Ingen vindindustri i reinens leveområder", sommeren 2018

Nasjonale villreinreinområder i nasjonal ramme for vindkraft - Innspill fra natur-og friluftsorganisasjonene

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.05.2020