Du er her:

Rapporter, hefter og notater

De nyeste rapportene:

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.02.2012

Nyheter

En grønnere veipolitikk – 23 veistrekninger som trenger nye planer

Denne rapporten fra Naturvernforbundet ser på 23 strekninger på til sammen rundt 850 km, fra Lyngdal i sør til Steinkjer i nord, der det planlegges omfattende veiutbygging, i hovedsak motorveier for høy fart. Rapporten lister opp status for planene, peker på utfordringene med dem og presenterer forslag til alternative løsninger.

Naturens tilstand 2020

En vurdering av Norges innsats for å nå verdens naturmål, Aichi-målene. Skrevet av Naturvernforbundet, Sabima, WWF og Forum for utvikling og miljø.

Illustrasjon bybilde

Fossilfritt Norge

04.11.2019 | Sist oppdatert: 04.11.2019

Norge kan bli fossilfritt i 2040 uten storstilt utbygging av fornybar energi. For å få til det, trengs et taktskifte i norsk klimapolitikk, viser en rapport som Naturvernforbundet står bak.

Den naturvennlege hagen

I brosjyra Den naturvennlege hagen kan du tips til korleis du får ein frodig, kvitrande og summande hage til glede både for deg sjølv og naturen.

Karbonavgift til fordeling - mulig i Norge?

19.09.2018:

For å nå klimamålene er det aktuelt å innføre forskjellige former for miljøavgifter. En av de mest skånsomme måter å gjøre dette på er med "Karbonavgift til fordeling" (KAF). I denne rapporten fra Naturvernforbundt i Hordaland finner du artikler om KAF, og muligheten for å innføre systemet i Norge.

Kunsten å få flere til å sykle

Naturvernforbundets hefte med tips og triks til deg som vil jobbe med sykkel lokalt! Å få flere til å sykle er kanskje det morsomste og mest effektive miljøtiltaket man kan jobbe med som frivillig. Dersom vi får flere over fra bil til sykkel, bidrar vi til bedre luft, mindre behov for å legge naturområder under asfalt, lavere klimagassutslipp og bedre folkehelse.

Hefte: Slik kan din kommune bli en naturvennlig klimavinner

Dette heftet forklarer hvorfor miljøengasjerte lokalpolitikere bør engasjere seg i arbeidet med kommuneplanen og annen kommunal planlegging. Kommuneplanen styrer mye som påvirker naturverdier, friluftsliv, nedbygging av matjord, transportbehov og reisemåter. Heftet gir tips til både miljøvernere og politikere. Gi det gjerne til lokalpolitikerne i din kommune.

Flyselskapet Norwegians planlagte vekst i klimagassutslipp

Flyselskapet Norwegian har store ambisjoner om trafikkvekst gjennom nye fly og nye ruter. Selskapet planlegger vokse 20 prosent hvert år de neste fem åra, og så å si hele veksten skal komme på langruter. Våre beregninger viser at denne veksten vil føre til økte utslipp som tilsvarer klimaeffektene fra hele den norske personbilparken.

Foreign agent law: Impact on russian environmental organizations

Naturvernforbundet has over many years worked closely with Russian environmental organizations on a number of environmental issues. This work has all the time faced challenges from regulations on Russian side, but the situation deteriorated significantly with new NGO laws that were approved in the Russian Parliament and by the president in 2012.

Viser fra 1 til 12 av totalt 120 artikler