Du er her:

Rapporter, hefter og notater

De nyeste rapportene:

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.02.2012

Nyheter

Illustrasjon bybilde

Fossilfritt Norge

04.11.2019 | Sist oppdatert: 04.11.2019

Norge kan bli fossilfritt i 2040 uten storstilt utbygging av fornybar energi. For å få til det, trengs et taktskifte i norsk klimapolitikk, viser en rapport som Naturvernforbundet står bak.

Den naturvennlege hagen

I brosjyra Den naturvennlege hagen kan du tips til korleis du får ein frodig, kvitrande og summande hage til glede både for deg sjølv og naturen.

Karbonavgift til fordeling - mulig i Norge?

19.09.2018:

For å nå klimamålene er det aktuelt å innføre forskjellige former for miljøavgifter. En av de mest skånsomme måter å gjøre dette på er med "Karbonavgift til fordeling" (KAF). I denne rapporten fra Naturvernforbundt i Hordaland finner du artikler om KAF, og muligheten for å innføre systemet i Norge.

Kunsten å få flere til å sykle

Naturvernforbundets hefte med tips og triks til deg som vil jobbe med sykkel lokalt! Å få flere til å sykle er kanskje det morsomste og mest effektive miljøtiltaket man kan jobbe med som frivillig. Dersom vi får flere over fra bil til sykkel, bidrar vi til bedre luft, mindre behov for å legge naturområder under asfalt, lavere klimagassutslipp og bedre folkehelse.

Hefte: Slik kan din kommune bli en naturvennlig klimavinner

Dette heftet forklarer hvorfor miljøengasjerte lokalpolitikere bør engasjere seg i arbeidet med kommuneplanen og annen kommunal planlegging. Kommuneplanen styrer mye som påvirker naturverdier, friluftsliv, nedbygging av matjord, transportbehov og reisemåter. Heftet gir tips til både miljøvernere og politikere. Gi det gjerne til lokalpolitikerne i din kommune.

Flyselskapet Norwegians planlagte vekst i klimagassutslipp

Flyselskapet Norwegian har store ambisjoner om trafikkvekst gjennom nye fly og nye ruter. Selskapet planlegger vokse 20 prosent hvert år de neste fem åra, og så å si hele veksten skal komme på langruter. Våre beregninger viser at denne veksten vil føre til økte utslipp som tilsvarer klimaeffektene fra hele den norske personbilparken.

Foreign agent law: Impact on russian environmental organizations

Naturvernforbundet has over many years worked closely with Russian environmental organizations on a number of environmental issues. This work has all the time faced challenges from regulations on Russian side, but the situation deteriorated significantly with new NGO laws that were approved in the Russian Parliament and by the president in 2012.

Klimakonsekvenser av prioriteringer på banenettet

Dette notatet presenterer beregninger over hvor mye én togavgang av ulike kategorier i transportkorridoren Oslo–Trondheim bidrar med i kutt av klimagassutslipp, noe som er av interesse bl.a. dersom kapasitetsproblemer på banenettet tilsier at noen togkategorier må sløyfes til fordel for andre. Notatet inneholder et vedlegg om hvilke klimagasskutt den elektrifisert delen av jernbanen i Norge bidro med i 2013, i tillegg til beregninger over tilskuddsbeløp for togtrafikken samme år.

Klimakommuner

Naturvernforbundet har skrevet et hefte med mange tips til kommunene om hvordan de kan redusere klimagassutslipp og energiforbruk. Viktig målgruppe for heftet er ansatte og politikere i kommunene.

Viser fra 1 til 12 av totalt 117 artikler