Du er her:

Rapporter, hefter og notater

De nyeste rapportene:

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.02.2012

Nyheter

Klimakonsekvenser av prioriteringer på banenettet

Dette notatet presenterer beregninger over hvor mye én togavgang av ulike kategorier i transportkorridoren Oslo–Trondheim bidrar med i kutt av klimagassutslipp, noe som er av interesse bl.a. dersom kapasitetsproblemer på banenettet tilsier at noen togkategorier må sløyfes til fordel for andre. Notatet inneholder et vedlegg om hvilke klimagasskutt den elektrifisert delen av jernbanen i Norge bidro med i 2013, i tillegg til beregninger over tilskuddsbeløp for togtrafikken samme år.

Klimakommuner

Naturvernforbundet har skrevet et hefte med mange tips til kommunene om hvordan de kan redusere klimagassutslipp og energiforbruk. Viktig målgruppe for heftet er ansatte og politikere i kommunene.

La olja ligge

Petroleumsindustrien ønsker å innta nye områder, sørover mot Skagerrak, nordover mot Arktis, ut på dypere vann og nærmere kysten. De mener det haster. Men det som faktisk haster er å få ned klimagassutslippene. Skal vi unngå de mest dramatiske konsekvensene av klimaendringene, må fire femdeler av alle fossile ressurser vi har funnet bli liggende i bakken.

Vill, vakker og fornybar?

Vassdragsbrosjyren "Vill, vakker og fornybar?" retter oppmerksomheten mot den storstilte nedbyggingen av norsk natur. Her kan du lese om det store presset på norsk vassdragsnatur, om hvilke verdier vi står i fare for å miste og hva vi mener er viktig å få på plass for å sikre at utbygging av fornybar energi ikke vil gå på bekostning av sårbar natur, storstilte landskap og viktige friluftsområder.

Gods fra trailer til tog

Denne rapporten ser på muligheter for å frakte mer gods på tog framfor med trailer. Som eksempel ser vi nærmere på transportkorridoren mellom Oslo og Trondheim, med forgreining til Åndalsnes.

Framtidsbaner

Dette heftet viser fordelene av å bygge ut jernbane som alternativ til nye motorveier og større flyplasser. Heftet har hovedfokus på intercity-strekningene på Østlandet, fra Skien, Lillehammer og Halden inn til Oslo.

Faktaark om sjøfugl

11.03.2012:

Noe har gått galt med mange av sjøfuglene de siste tiårene, veldig galt. Lomvi kan være på randen av utryddelse, andre arter er kritisk truet, og for mange skyter nedgangen fart. Fuglefjell som tidligere huset hundretusener av sjøfugl, er blitt en skygge av hva de var. Fra hele kysten meldes det om urovekkende endringer.

Naturmangfold 2020

Denne rapporten forklarer hvordan Norge kan følge opp konvensjonen for biologisk mangfold og den internasjonale planen for å redde verdens naturmangfold innen 2020.

Viser fra 13 til 24 av totalt 120 artikler