Du er her:

Rapporter, hefter og notater

De nyeste rapportene:

Nyheter

Vill, vakker og fornybar?

Vassdragsbrosjyren "Vill, vakker og fornybar?" retter oppmerksomheten mot den storstilte nedbyggingen av norsk natur. Her kan du lese om det store presset på norsk vassdragsnatur, om hvilke verdier vi står i fare for å miste og hva vi mener er viktig å få på plass for å sikre at utbygging av fornybar energi ikke vil gå på bekostning av sårbar natur, storstilte landskap og viktige friluftsområder.

Gods fra trailer til tog

Denne rapporten ser på muligheter for å frakte mer gods på tog framfor med trailer. Som eksempel ser vi nærmere på transportkorridoren mellom Oslo og Trondheim, med forgreining til Åndalsnes.

Framtidsbaner

Dette heftet viser fordelene av å bygge ut jernbane som alternativ til nye motorveier og større flyplasser. Heftet har hovedfokus på intercity-strekningene på Østlandet, fra Skien, Lillehammer og Halden inn til Oslo.

Faktaark om sjøfugl

11.03.2012:

Noe har gått galt med mange av sjøfuglene de siste tiårene, veldig galt. Lomvi kan være på randen av utryddelse, andre arter er kritisk truet, og for mange skyter nedgangen fart. Fuglefjell som tidligere huset hundretusener av sjøfugl, er blitt en skygge av hva de var. Fra hele kysten meldes det om urovekkende endringer.

Naturmangfold 2020

Denne rapporten forklarer hvordan Norge kan følge opp konvensjonen for biologisk mangfold og den internasjonale planen for å redde verdens naturmangfold innen 2020.

Klimagambling-rapport

Klimagambling

Hvor god livsforsikring vil verden tegne for framtiden? Mange politikere og oljeindustrien ynder å bruke prognoser for utviklingen som gjør at de kan fortsette som før. De putter fortsatt vekst i det fossile energiforbruket inn i sine scenarier men unnlater å si at dette øker risikoen for å få en dramatisk varmere verden. Denne rapporten forklarer hvorfor vi må tegne en langt bedre livsforsikring for klodens framtid enn vi er i ferd med å gjøre.

Nytt hefte om lokal forvaltning av verneområder

I løpet av 2011 er forvaltningen av vernede områder i Norge lagt kraftig om, i retning mer lokal styring. Dette gir utfordringer for naturvernere. Heftet gir en innføring i hva de nye bestemmelsene går ut på og hvordan vi kan arbeide med å påvirke prosesser og beslutninger.

Fra-bali-til-cancun

Fra Bali til Cancun

Rapporten "Fra Bali til Cancun - Oppdateringer fra forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale 2008-2010" gir en oversikt over utviklingen i FNs klimaforhandlinger fra Bali-toppmøtet i 2007 og fram til vedtakene i Cancun i 2010.

Viser fra 13 til 24 av totalt 116 artikler