Du er her:

Rapporter, hefter og notater

De nyeste rapportene:

Nyheter

Transfer of climate friendly technologies

How can NGOs contribute? This report is investigating in what ways environmental NGOs and developmental NGOs have a potential for stepping up their current activities, as well as for taking on new roles through cooperation, both with other NGOs and with other actors doing technology transfer.

Skitne klær

Utgitt av Forum for utvikling og miljø (ForUM), Norges Naturvernforbund og Fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk (Oikos). Rapporten er basert på en undersøkelsen som bl.a. bestod av en spørreundersøkelse om miljøbevissthet hos et stort antall leverandører og forhandlere av tekstiler på det norske markedet. Rapporten gir også en oppsummering av miljøegenskapene til ulike tekstilfibre gjennom produksjonskjeden, og beskriver hvordan de samme tekstilene kan gi svært ulik miljøbelastning under bruk.

Rapport tyvfiske på hummer

Rapport fra feltarbeid sommeren 2008 og oppskrift på frivillig oppsyn. Flere personer har vært ute i felten for å lete etter ulovlige redskaper. Denne rapporten gir en oversikt over funn og erfaringer fra skjærgården og til slutt en oppskrift på hvordan andre kan delta aktivt i det frivillige oppsynet langs kysten.

Små kraftverk - store utfordringer?

I rapporten ”Små kraftverk - store utfordringer?” dokumenterer Naturvernforbundet i Hordaland de dramatiske konsekvensene en omfattende småkraftutbygging vil få for naturen og det biologiske mangfoldet.

Offshore energiproduksjonstatus og sammendrag av muligheter

Potensialet for kraftproduksjon fra havet er anslått å være rundt 100,000 TWh i året, mer enn fem ganger verdens kraftproduksjon i dag. Rapporten tar for seg vindkraftanlegg samt muligheter for å utnytte bølger og tidevannskrefter. Rapporten er et sammendrag av kunnskap om energiproduksjon til havs, med hovedfokus på erfaringer og rammebetingelser. Samtidig sammenfattes dagens kunnskap om naturinngrep fra havvindmølleanlegg.

Viser fra 37 til 48 av totalt 116 artikler