Du er her:

Rapporter, hefter og notater

De nyeste rapportene:

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.02.2012

Nyheter

Små kraftverk - store utfordringer?

I rapporten ”Små kraftverk - store utfordringer?” dokumenterer Naturvernforbundet i Hordaland de dramatiske konsekvensene en omfattende småkraftutbygging vil få for naturen og det biologiske mangfoldet.

Offshore energiproduksjonstatus og sammendrag av muligheter

Potensialet for kraftproduksjon fra havet er anslått å være rundt 100,000 TWh i året, mer enn fem ganger verdens kraftproduksjon i dag. Rapporten tar for seg vindkraftanlegg samt muligheter for å utnytte bølger og tidevannskrefter. Rapporten er et sammendrag av kunnskap om energiproduksjon til havs, med hovedfokus på erfaringer og rammebetingelser. Samtidig sammenfattes dagens kunnskap om naturinngrep fra havvindmølleanlegg.

Energisituasjonen i Midt-Norge

Rapporten tar for seg ulike energifrigjøringsmuligheter. Rapporten viser at potensialet er stort og at myndighetene må sørge for å få utløst dette potensialet ved å gjøre Midt-Norge til et satsingsområdet for klimavennlige energiløsninger.

Norges største kraftverk

Energiforbruket i bygg er unødvendig høyt og denne rapporten viser hvordan forbruket kan reduseres. Norske bygg bruker omtrent 40 prosent av landets samlede energiforbruk. Elektrisitetsforbruket er spesielt høyt. Rundt halvparten av landets elektrisitetsforbruk går til oppvarming, belysning og diverse elektrisk utstyr i bygninger.

Miljøvernarbeidet i innenriks sjøfart

Bidrag til arbeidet med Miljøprogram for Rederienes Landsforening 2008–2011. Norges Naturvernforbund og Rederienes landsforening (RLF) har samarbeidet om å identifisere miljøutfordringer og mulige løsninger. Denne rapporten oppsummerer en del av de viktigste miljøutfordringene i innenriks sjøfart, og er laget som diskusjonsgrunnlag for RLF sitt arbeid med et miljøprogram.

Viser fra 49 til 60 av totalt 120 artikler