Du er her:

Rapporter, hefter og notater

De nyeste rapportene:

Nyheter

Energisituasjonen i Midt-Norge

Rapporten tar for seg ulike energifrigjøringsmuligheter. Rapporten viser at potensialet er stort og at myndighetene må sørge for å få utløst dette potensialet ved å gjøre Midt-Norge til et satsingsområdet for klimavennlige energiløsninger.

Norges største kraftverk

Energiforbruket i bygg er unødvendig høyt og denne rapporten viser hvordan forbruket kan reduseres. Norske bygg bruker omtrent 40 prosent av landets samlede energiforbruk. Elektrisitetsforbruket er spesielt høyt. Rundt halvparten av landets elektrisitetsforbruk går til oppvarming, belysning og diverse elektrisk utstyr i bygninger.

Miljøvernarbeidet i innenriks sjøfart

Bidrag til arbeidet med Miljøprogram for Rederienes Landsforening 2008–2011. Norges Naturvernforbund og Rederienes landsforening (RLF) har samarbeidet om å identifisere miljøutfordringer og mulige løsninger. Denne rapporten oppsummerer en del av de viktigste miljøutfordringene i innenriks sjøfart, og er laget som diskusjonsgrunnlag for RLF sitt arbeid med et miljøprogram.

Fluorerade miljögifter i impregneringsmedel

Denne rapporten tar for seg fluorerte miljøgifter i sprayflasker med impregnering som brukes for å gjøre fritidsklær, barnedresser, sko, barnevogner etc. vannavstøtende. 11 av 13 testede produkter fra det nordiske markedet inneholder fluorerte miljøgifter. Rapporten er skrevet i samarbeid med av vår svenske søsterorganisasjon Den svenska naturskyddsföreningen (teksten er på svensk).

Transportstrategi for miljø og næringsliv

Rapporten er et bidrag til arbeidet med Nasjonal transportplan 2010–2019 (NTP). Den fokuserer på framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og tilgjengelighet for alle. Framkommelighet begrunnes i stor grad med næringslivets behov og kan komme i konflikt med ulike miljømål og samfunnsøkonomisk nytte. Denne rapporten vil vi peke på løsninger for næringslivet som i mindre grad kommer i konflikt med miljømålet.

Status of Russia's decommission fund (rapport på russisk)

Stenging og nedbygging av gamle atomreaktorer er dyrt, og tilstrekkelige midler er nødvendig for at det skal kunne skje på en miljømessig, sosial og økonomisk forsvarlig måte. I denne rapporten kan du lese om Russlands dekommisjoneringsfond. Rapporten er på russisk samt at det finnes et kort sammendrag på engelsk.

Nasjonalparkar i levande bygder

Ein vedvarande konflikt mellom bygdene og naturvernet kan vere slitande for begge. Spørsmålet er om det finst ein veg framover til meir felles nytte for både naturvernet og bygdene, om bygdene kan tene pengar på at folk vil oppleve flott natur. Denne rapporten presenterer nokre av dei realitetane som må ligge til grunn for å svare på spørsmålet. Nokre forslag til svar vil også komme.

Viser fra 49 til 60 av totalt 115 artikler