Du er her:

Rapporter, hefter og notater

De nyeste rapportene:

Nyheter

Store urapporterte utslipp av fluormiljøgifter fra oljeplattformer i Nordsjøen

Oljeindustrien på norsk sokkel har hatt et årlig samlet utslipp av omkring 7,5 tonn fluorholdige miljøgifter, deriblant den nye verstingen PFOS. Forurensningen har funnet sted ved at brannslukkingsskum/brannvann med fluortensider har blitt sluppet rett ut i sjøen ved øvelser, tester og brannslukking. Utslippene har vært unntatt fra rapportering, og har derfor ikke tidligere vært kjent.

Hovedflyplass - og miljø?

Bygging av hovedflyplass på Gardermoen med tilbringersystem og etterfølgende utbyggingspress på Romerike ville få gigantiske dimensjoner og påvirke natur og miljø over store. For å møte denne utfordringen tok Naturvernforbundet initiativ til et Samferdselsprosjekt Gardermoen og dette er sluttrapporten til dette prosjektet.

Viser fra 73 til 84 av totalt 116 artikler