Du er her:

Rapporter, hefter og notater

De nyeste rapportene:

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.02.2012

Nyheter

Dansen rundt gullfisken

Denne rapporten er resultatet av et forprosjekt for Naturvernforbundets arbeid i forbindelse med fiskerisamarbeidet Norge/Russland. Grunnlaget for rapporten er samtaler med miljøvernere fra forskjellige deler av Russland, gjennomgang av store mengder rapporter om fiskeriene i Barentshavet og Naturvernforbundets erfaring med fiskeripolitikk nasjonalt og internasjonalt.

Grønn kantine

Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus fylkeskommune og Norges Naturvernforbund. Målet med kantineprosjektet er å utarbeide et anvendbart miljøkonsept for kantinedriften og tilby de ansatte et tilfredsstillende kosthold som både tar hensyn til helse og miljø.

Plantevernmidler og Norge og EU

Rapporten ser på hvordan EU-tilpasning kan medføre en kuvending for norsk politikk innenfor bruk av plantevernmidler. EU-direktivet om godkjenning og markedsføring av plantevernmidler inneholder bestemmelser som har vært meget kontroversielle innad i EU. Hvis direktivet blir norsk lov, vil det bety en avgjørende svekkelse av norske krav til godkjenning av plantevernmidler.

Inn i den Europeiske Union?

Rapporten gir en oversikt over EU-forhandlingene, en gjennomgang av Regjeringens fremstilling av resultatet, og en summarisk oversikt over resultatene på de enkelte områdene som det har vært forhandlinger om.

Viser fra 97 til 108 av totalt 120 artikler