Blir norsk landbruk bærekraftig?

Rapporten ser på hvordan man kan utvikle en helhetlig landbrukspolitikk.