Rapporter avfall og forurensning

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.01.2010

Nyheter

Ryddeguide

Naturvernforbundets guide til hvordan du gjennomfører en ryddeaksjon, med fokus på strandrydding.

Skitne klær

Utgitt av Forum for utvikling og miljø (ForUM), Norges Naturvernforbund og Fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk (Oikos). Rapporten er basert på en undersøkelsen som bl.a. bestod av en spørreundersøkelse om miljøbevissthet hos et stort antall leverandører og forhandlere av tekstiler på det norske markedet. Rapporten gir også en oppsummering av miljøegenskapene til ulike tekstilfibre gjennom produksjonskjeden, og beskriver hvordan de samme tekstilene kan gi svært ulik miljøbelastning under bruk.

Fluorerade miljögifter i impregneringsmedel

Denne rapporten tar for seg fluorerte miljøgifter i sprayflasker med impregnering som brukes for å gjøre fritidsklær, barnedresser, sko, barnevogner etc. vannavstøtende. 11 av 13 testede produkter fra det nordiske markedet inneholder fluorerte miljøgifter. Rapporten er skrevet i samarbeid med av vår svenske søsterorganisasjon Den svenska naturskyddsföreningen (teksten er på svensk).

Fluormiljøgifter i allværsklær

Denne rapporten tar for seg en analyse som viser allværsklær inneholder høye nivåer av fluorerte miljøgifter. Analysen er gjort av Norsk institutt for luftforskningundersøkelse på oppdrag fra Naturvernforbundet og Svenska Naturskyddsföreningen. Giftstoffene kommer fra impregneringsmidlene som jakkene er behandlet med, og spres både til luft og vann.

Hva gjør vi med fem hundre tusen tonn plast? (Plastrapporten)

Plast er et syntetisk materiale som i all hovedsak lages av fossil olje eller gass. Plast er knyttet til flere ulike miljøproblemer: økt drivhuseffekt, overgjødsling, forsuring, miljøgiftutslipp og forsøpling. Målt i volum, er opptil 80 prosent av husholdningsavfallet i dag plast. Denne rapporten tar for seg resirkulering av plast og hva produsenter, forbrukere og myndigheter kan gjøre.

Viser fra 1 til 12 av totalt 23 artikler