Du er her:

Farlig avfall på avveie - åtte ulovlige bil- og skrotdeponier i Buskerud

Nordmenn produserer nær en million tonn helse- og miljøfarlig avfall i året. Alle kommuner er med i et nasjonalt mottaks- og behandlingssystem for dette. Statistikken viser imidlertid at rundt 10% av det farlige avfallet havner på avveie. Naturvernforbundet kommer stadig over ulovlige avfallsplasser gjennom vår tilstedeværelse i felt landet rundt.