Du er her:

Hormonforstyrrende miljøgifter og rester av sprøytemidler i grunnvann i Europa

Denne rapporten inneholder informasjon fra 12 europeiske land, inklusive Norge, og viser at finnes rester av mange ulike sprøytemidler i grunnvann i Europa, under halvparten av disse er godkjent i Norge. En femtedel av stoffene man fant har hormonforstyrrende egenskaper.