Du er her:

Hva gjør vi med fem hundre tusen tonn plast? (Plastrapporten)

Plast er et syntetisk materiale som i all hovedsak lages av fossil olje eller gass. Plast er knyttet til flere ulike miljøproblemer: økt drivhuseffekt, overgjødsling, forsuring, miljøgiftutslipp og forsøpling. Målt i volum, er opptil 80 prosent av husholdningsavfallet i dag plast. Denne rapporten tar for seg resirkulering av plast og hva produsenter, forbrukere og myndigheter kan gjøre.