Hvilke bilmodeller er minst miljøskadelige?

Rapporten gir en miljøvurdering av 1994/95 års bilmmodeller.