PCB på Høgskolen i Telemark, avd Porsgrunn

Studenter på Høgskolen i Telemark har kartlagt PCB-problematikken på HiT, og hvilke rutiner driftsledelsen på HiT har for håndtering av PCB-holdige produkter. Rapporten er fra 1. semesters undervisningsprosjekt høsten 1998.