Du er her:

Skipsavfall - problembeskrivelse og forslag til løsning

Rapporten, som er utarbeidet sammen med Norges Rederiforbund, kommer med en problembeskrivelse av skipsavfall og skisserer også opp mulige løsninger på problemene.