Du er her:

Svart bok - finansiering av miljøproblemer over statsbudsjettet

Svart Bok tar for seg de miljøskadelige bevilgningene i statsbudsjettet for 1998 - bevilgningene som bidrar til de problemene som miljøtiltakene skal motvirke.