Du er her:

Biodrivstoff i et nord–sør-perspektiv

Behovet for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren har den siste tiden bidratt til et økt fokus på biodrivstoff. Denne rapporten handler både om de positive og negative sidene ved biodrivstoffproduksjon.