C02-reduksjon i Nordsjøen

Rapporten tar opp norske klimamål i 1996, og ser på hvordan man kan redusere utslipp av C02 fra oljeutvinning i Nordsjøen.

/Dokumenter/rapporter/2000-1992/1996-02 C02reduksjoner i nordsjøen.pdf